Zarządzanie

6 edycja Kongresu Bezpieczeństwa Żywności pod hasłem “Innovation and Inspiration”

22 lipca 2019

Kongres Bezpieczeństwa Żywności w nowej dwudniowej formule odbędzie się w dniach 11-12 września br. Pierwszy dzień w Hotelu Arche w Warszawie tradycyjnie w formie prezentacji firm, strefy networkingu oraz degustacji polskich alkoholi przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Drugi dzień w Centrum Konferencyjnym PTAK w Nadarzynie w formie seminariów biznesowych oraz targów „Innovation & Inspiration” i Kosher Show PL.

W ramach wydarzenia odbędzie się dwudniowa konferencja obejmująca m.in. udział w ciekawych prelekcjach i panelach dyskusyjnych dotyczących najnowszych potrzeb firm w zakresie innowacji w sesjach : certyfikacja, dietetyka i żywność funkcjonalna, dodatki do żywności, logistyka, opakowania, produkcja pierwotna. W trakcie Kongresu odbędą się również prezentację produktów, usług i rozwiązań technologicznych ukierunkowanych na rozwój innowacji produktowych i żywności koszernej

11 września 2019 r w hotelu ARCHE uczestnicy kongresu będą mieli możliwości wyboru interesujących wykładów/paneli dyskusyjnych spośród następujących sesji: CERTYFIKACJA, DIETETYKA, ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA, OPAKOWANIA, LOGISTYKA, WPŁYW TECHNOLOGII I RECEPTURY NA JAKOŚĆ PRODUKTU, PRODUKCJA PIERWOTNA i NOWOŚCI TECHNOLOGICZNE

12 września 2019 r Kongres przeniesie się do Centrum Kongresowego Warsaw Ptak Expo w Nadarzynie i podczas tego dnia odbędą się targi KOSHER SHOW PL oraz INNOVATION & INSPIRATION EXPO

Wydarzeniu towarzyszyć będą seminaria biznesowe w formie paneli dyskusyjnych poświęcone :

„Aspekty finansowe prowadzenia biznesu”
„Dotacje w praktyce – przetwórstwo”
„Przygotowanie przedsiębiorstwa do internacjonalizacji na rynki krajów trzecich”
„Technologie Block-Chain w biznesie w aspekcie bezpieczeństwa żywności.”
„Spełnienie wymogów: ORGANIC, HALAL, KOSHER i NON-GMO – czy warto? Duże koszty czy duże zyski?”
„Innowacyjne, nietermiczne metody utrwalania żywności.”

Drugie dnia Kongresu nie zabraknie również sesji poświęconej logistyce. Wśród tematów m.in: Inteligentne magazyny przyszłości, Znaczenie gestii transportowej dla bezpieczeństwa transportu żywności czy też Automatyzacja znakowania palet na przykładzie standardu GS1.

Program oraz warunki uczestnictwa w kongresie i targach znajdują się na stronie internetowej: http://foodcongress.org