Transport i Spedycja

Geis kończy działalność kurierską w Polsce

24 lipca 2019

Spedycja i transport drogowy, oraz morski i lotniczy, jak również logistyka kontraktowa kontynuują rozwój i działalność na polskim rynku.

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. jedna ze spółek Grupy Geis – Geis Parcel PL Sp. z o.o., aktywna w Polsce na rynku usług paczkowych i kurierskich, zakończy swoją działalność operacyjną. Podczas gdy pozostałe usługi logistyczne świadczone przez Grupę Geis w Polsce jak transport drogowy, lotniczy i morski oraz logistyka kontraktowa, odnotowują silny wzrost, usługi kurierskie nie osiągnęły, mimo intensywnych starań, oczekiwanych pozytywnych rezultatów. Zasoby i środki, jakie byłyby potrzebne do uzdrowienia produktu paczkowego, będą użyte i zainwestowane w dalszy rozwój i umocnienie pozostałych usług logistycznych oferowanych w Polsce przez Grupę Geis. Struktura i zasoby obecne w Geis Parcel PL zostaną – w miarę możliwości i potrzeb – zintegrowane w ramach pozostałych spółek Grupy Geis w Polsce.

Spedycja i Transport Drogowy: Wzrost w Polsce o ponad 30%

Grupa Geis jest aktywna w Polsce od 2006 roku. Poprzez liczne przejęcia firma zbudowała efektywną sieć logistyczną umożliwiającą oferowanie szerokiej palety usług logistycznych i kompleksową obsługę Klientów.

„Świadczone przez nas usługi spedycji krajowej i międzynarodowej charakteryzowały się w ostatnich latach wzrostem na poziomie 30% rok do roku. W tym obszarze naszej działalności odnotowujemy bardzo pozytywny rozwój” – podkreślają Hans-Georg Geis i Wolfgang Geis, właściciele zarządzający Grupy Geis. „Również w zakresie logistyki kontraktowej i spedycji lotniczo-morskiej rozwój jest zadowalający” – dodają.

W przyszłości pozostałe spółki Grupy Geis: Geis PL Sp. z o. o. oraz Geis Cargo International Poland Sp. z o.o. będą nadal, w oparciu o własną zintegrowaną krajową i międzynarodową sieć logistyczną, świadczyć i rozwijać już dziś oferowane przez siebie kompleksowe usługi logistyczne: drobnicowy i cało-pojazdowy transport drogowy, logistykę kontraktową oraz spedycję lotniczą i morską.

źródło: www.geis-group.com