Zarządzanie

Warunki gospodarcze w polskim sektorze przemysłowym pogarszają się w najszybszym tempie od ponad sześciu lat

8 sierpnia 2019

Najnowsze wyniki badań PMI® (Wskaźnik Menedżerów Logistyki) przeprowadzonych w lipcu przez IHS Markit zasygnalizowały dalsze spowolnienie w polskim sektorze przemysłowym. Badane przedsiębiorstwa zaraportowały szybkie osłabienie napływu nowych zamówień oraz spadek produkcji i zatrudnienia. Ceny wyrobów gotowych wzrosły nieznacznie, a inflacja kosztów produkcji osłabła.

IHS Markit PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony, zbiorczy wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów – nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze.

W lipcu główny Wskaźnik PMI spadł z czerwcowego poziomu 48,4 do 47,4, rejestrując najsłabszy wynik od kwietnia 2013. Najnowszy odczyt zasygnalizował znaczne pogorszenie koniunktury w polskim przemyśle spowodowane kolejnym spadkiem sprzedaży i produkcji.

Tempo w jakim obniżał się poziom nowych zamówień było szybkie i zbliżone do tempa odnotowanego w czerwcu. Badane przedsiębiorstwa zaraportowały osłabienie popytu na ich produkty zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych, szczególnie w Unii Europejskiej (sprzedaż eksportowa spada nieustannie od roku, a całkowite nowe zamówienia przez ostatnie dziewięć miesięcy).

W lipcu firmy z sektora wytwórczego ograniczyły produkcję wyrobów gotowych. Choć tempo tego spadku osłabło w stosunku do czerwca, było wciąż szybkie. Ponadto przyczyniło się do pogorszenia prognoz odnośnie przyszłej aktywności biznesowej polskich przedsiębiorców. Choć optymizm biznesowy był bliski najniższego poziomu w historii badań, firmy spodziewają się wzrostu produkcji w nadchodzącym roku.

Osłabienie napływu nowych zamówień odnotowane w lipcu wpłynęło negatywnie na sytuację na rynku pracy. Po czerwcowym wzroście zatrudnienia (drugim od początku roku), producenci zaraportowali ponowny spadek liczby nowych miejsc pracy. Część badanych firm obniżyła poziom zatrudnienia na skutek osłabienia popytu, inni przedsiębiorcy raportowali odejście pracowników. Mimo to zaległości produkcyjne wciąż się zmniejszały w szybkim tempie.

W lipcu aktywność zakupowa polskich producentów spadła w najszybszym tempie od ponad sześciu lat. Doprowadziło to do pierwszego od września zeszłego roku spadku zapasów pozycji zakupionych. Niektóre z badanych firm próbowały ograniczyć koszty magazynowe w związku ze spadkiem przychodów. Mniejsza ilość zakupionych materiałów nie spowodowała jednak skrócenia czasu dostaw. Wydajność dostawców nie uległa zmianie od zeszłego miesiąca.

W ostatnim okresie badań inflacja kosztów produkcji była wciąż relatywnie słaba. Respondenci badania zaraportowali wzrost cen niektórych surowców oraz spadek notowań metali, w tym stali. W lipcu w wyniku słabej presji kosztowej producenci podnieśli ceny swoich wyrobów tylko nieznacznie. Inflacja zwolniła czwarty miesiąc z rzędu, rejestrując najniższy wynik w obecnym 33-miesięcznym okresie nieustannego wzrostu.

źródło: www.ihsmarkit.com