Supply Chain

Etyczny, ekologiczny i ekonomiczny łańcuch dostaw

14 sierpnia 2019

Amerykańskie stowarzyszenie Association for Supply Chain Management (ASCM), organizacja non-profit, wydało nowe standardy certyfikacji łańcuchów dostaw, tzw. „potrójne E” (triple E).

Potrójny E, to taki łańcuch dostaw, który jest etyczny, ekologiczny i ekonomiczny. Firmy spełniające te kryteria mogą ubiegać się o certyfikację stowarzyszenia ASCM – Enterprise Certification. Certyfikacja, stanowi punkt odniesienia, który mierzy społeczną odpowiedzialność, zrównoważony rozwój gospodarczy i zarządzanie ekologiczne. Enterprise Certification ma na celu umożliwienie firmom osiąganie celów, poprawę wyników i zwiększenie konkurencyjności w dzisiejszym globalnym świecie biznesu.

Bardziej niż kiedykolwiek konsumenci chcą wiedzieć, czy produkty, które kupują, są nie tylko ekonomicznie uzasadnione, ale także wytwarzane poprzez etyczne i ekologiczne praktyki – wyjaśnia Abe Eshkenazi, CEO, ASCM.

Redakcja