Inteligentne Technologie

Android dla logistyki i transportu

19 września 2019

Tempo zmian w branży transportowej i logistycznej nigdy nie było szybsze, a gama urządzeń do zastosowania nigdy nie była tak szeroka, jak obecnie.

Dziesięć lat po wprowadzeniu systemu Android, Google odnotowuje obecnie na całym świecie ponad 2 miliardy aktywnych urządzeń miesięcznie. I nie są to jedynie urządzenia używane przez osoby prywatne – setki milionów smartfonów i tabletów z systemem Android jest wykorzystywanych do celów biznesowych, co obejmuje również wykorzystanie w środowisku biurowym, w samochodach, magazynach i centrach logistycznych. Android sam w sobie ma nawet specjalne funkcje zarządzania dla tych urządzeń, co ułatwia firmom transportowym i logistycznym administrowanie i wdrażanie rozwiązań opartych na systemie Android. Od czasu wprowadzenia Android Marshmallow w 2015 r., każde certyfikowane przez Google urządzenie z systemem Android zawiera specjalne funkcje zarządzania przedsiębiorstwem, które umożliwiają korzystanie z całego urządzenia (lub alternatywnie tylko części wykorzystywanej do pracy przez pracownika lub kontrahenta) zgodnie z firmową polityką.

Dostawcy usług transportowych i logistycznych

Firmowe urządzenia z systemem Android mogą zostać skonfigurowane w sposób adekwatny do potrzeb, bez konieczności zawierania kompromisu w zakresie bezpieczeństwa lub stabilności. W pełni wykorzystywane urządzenie zawierające oprogramowanie do zarządzania projektami przez osoby trzecie i wykorzystujące dane funkcje Android Enterprise, umożliwi przedsiębiorstwu kontrolowanie aplikacji zainstalowanych lub dostępnych do instalacji na firmowych urządzeniach, w tym aplikacji do prywatnych zastosowań, opracowanych na potrzeby firmy. Daje to również firmom transportowym większą kontrolę nad zachowaniem urządzenia, np. uniemożliwiając korzystanie z trybu samolotowego, co jest ważne dla urządzeń montowanych w samochodach. Dodatkowo, tryb lockTask pozwala firmom tworzyć dedykowane urządzenia z jedną aplikacją znajdującą się na stałe na ekranie. Nowsze wersje systemu Android posiadają jeszcze więcej funkcji korporacyjnych. Gdy funkcje takie są dostarczane w postaci wytrzymałego urządzenia wyprodukowanego specjalnie do pracy przy dużych obciążeniach i o długim cyklu życia, korzyści płynące z rozszerzonego bezpieczeństwa i wsparcia produktu mogą być szczególnie pomocne dla dostawców usług transportowych oraz logistycznych. Według analizy firmy IDC, w ciągu ostatnich kilku lat najbardziej popularni producenci wytrzymałych urządzeń przenośnych przeszli z systemu Windows Mobile lub CE na system Android oparty na GMS, który oferuje zwiększone bezpieczeństwo i łatwość zarządzania, nowe funkcje oraz dostęp do ogromnego i wciąż rosnącego ekosystemu. W ciągu niecałych pięciu lat udział sprzętu z systemem Android w rynku wytrzymałych urządzeń wzrósł z niewielkiego ułamka w 2014 r. do pozycji lidera, przewyższając liczbę urządzeń opartych na innych systemach operacyjnych.

Android Enterprise Recommended

Jesienią ubiegłego roku, w odpowiedzi na potrzeby klientów korporacyjnych w branżach takich jak transport i logistyka, Google nawiązał współpracę z producentami urządzeń dla przedsiębiorstw w celu uruchomienia programu Android Enterprise Recommended, obejmującego wytrzymałe urządzenia. Dzisiaj – program obejmuje 17 urządzeń pochodzących od ośmiu sprawdzonych producentów – są one zaprojektowania do działania w wymagających warunkach. W celu zakwalifikowania się do programu, urządzenia te muszą być w stanie uruchomić przynajmniej pięcioletnie aktualizacje zabezpieczeń spośród wielu udostępnionych do tej pory głównych rozwiązań opartych na Androidzie, stosować pełne wsparcie systemu Android Enterprise Zero Touch i spełniać pozostałe wymagania pod względem wytrzymałości. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Google uruchomił również programy dla usług podobne do Android Enterprise Recommended, w tym rozwiązań do zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie (EMM) i dostawców usług zarządzania (MSP). Uzupełniają one oryginalny program dla urządzeń konsumenckich wykorzystywanych przez pracowników, które służą do pomocy klientom korporacyjnym przy poruszaniu się pomiędzy wieloma funkcjami obecnymi w ramach ogólnego ekosystemu Android. Setki dostawców usług transportowych i logistycznych wykorzystują te programy do identyfikacji wysokiej jakości produktów i usług korporacyjnych z systemem Android, ponieważ sami przechodzą na ten system. Często jestem pytany przez klientów biznesowych na wczesnym etapie wdrażania systemu Android, jak najlepiej dokonać przejścia na ten system w sytuacji, gdy tak wiele zainwestowali w rozwój oparty na systemie Windows. Oczywiście, od dawna istnieją narzędzia zmniejszające nakłady, które trzeba zainwestować w programowanie i maksymalizujące wykorzystanie istniejącego kodu na starych platformach. Dla niektórych klientów narzędzia takie są pomocne w charakterze rozwiązania tym czasowego, zwłaszcza gdy są używane oszczędnie, jednak najlepsze rezultaty często osiąga się przy przechodzeniu na system kreując pożądane doświadczenia użytkownika oraz budując aplikacje oparte na HTML5 (zwłaszcza progresywne aplikacje internetowe), które mogą działać na wszystkich istniejących platformach (zarówno na komputerach PC, jak i mobilnych). Po zakończeniu tej pracy, tworzenie natywnej aplikacji dla systemu Android zawierającej zoptymalizowaną obsługę użytkownika jest proste, a pracownicy mogą często znacząco zwiększających wydajność w wyniku wprowadzenia danych optymalizacji.

Android w wersji…

Podczas gdy globalna społeczność Androida wyczekuje szczegółów dotyczących Android Q, warto zapoznać się z kilkoma funkcjami obecnej wersji, które są szczególnie interesujące dla branży transportowej i logistycznej. W Android Pie dodaliśmy funkcję dla klientów korporacyjnych, umożliwiającą ustawienie daty, godziny, strefy czasowej i ustawienie danych komórkowych, co ma uniemożliwić pracownikom wybranie trybu samolotowego na firmowym urządzeniu, ręczną zmianę daty i godziny lub zmianę lokalizacji dostawców. Zasady te mogą być szczególnie ważne dla zachowania integralności elektronicznych systemów rejestracji przebiegu jazdy. W tej wersji oprogramowania dostępny jest również nowy zestaw funkcji kontrolnych, który umożliwia współdzielenie urządzeń używanych przez pracowników z różnych zmian w celu usunięcia poufnych danych na koniec każdej sesji (lub alternatywnie, zachowanie i oddzielenie tych danych przypisanych do konkretnego pracownika). Pozwala to na wdrożenie funkcji współdzielenia urządzeń, co zapewnia lepsze doświadczenia użytkownika dla pracowników i pozwala uniknąć problemu posiadania przez pracownika konta roboczego (lub danych osobowych) potencjalnie narażonego na udostępnienie na rzecz innego pracownika, w sytuacji, gdy urządzenie jest współdzielone przez wielu z nich.

Partnerstwo Google

Niezależnie od tego, czy potrzeby operacyjne Twojej firmy w zakresie transportu i logistyki wymagają użycia w terenie wytrzymałych urządzeń przenośnych, czy też korzystania ze smartfonów w biurze, cenione partnerstwo Google z różnorodnym ekosystemem producentów urządzeń, ofertami rozwiązań do zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwach oraz dostawcami usług zarządzania, zapewnia, że każdy, kto korzysta z urządzeń opartych na systemie Android i GMS, może wykorzystywać także wspólny zestaw funkcji biznesowych. Ułatwiliśmy również dostęp do informacji o partnerach mogących pomóc w wykorzystaniu tych możliwości dzięki programowi Android Enterprise Recommended. Odwiedź stronę android.com/enterprise/recommended, gdzie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, aby dokonać wyboru urządzeń i dostawców rozwiązań pomocnych w podróży przez system Android.

Artykuł pochodzi z wydania kwiecień-maj 2019 czasopisma “Logistics Manager”.