Zarządzanie

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML) z nowym logotypem i motto

30 października 2019

Polish Supply Management Leaders (PSML) zmianą logotypu i motto odzwierciedla realizowaną transformację kierunku działania Stowarzyszenia!

Zmiany zachodzące w Stowarzyszeniu tworzącym największy branżowy network w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i zakupów, zostały oficjalnie zaprezentowane 22. października podczas największej konferencji zakupowej PROCON/POLZAK 2019.

„Zmiana logotypu i motto PSML jest poważnym przedsięwzięciem, które odzwierciedla rozwój Stowarzyszenia. Kontynuujemy działania zmierzające do budowy z Polski centrum kompetencji zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) na skalę Europy prowadząc z Państwem nowe inicjatywy i zmierzając, wzorem naszych siostrzanych stowarzyszeń zagranicą, w kierunku profesjonalizacji naszych działań. Podejmujemy się tej ambitnej agendy i realizujemy ją wraz z członkami w partnerstwach z firmami i instytucjami, tworząc przy tym największy branżowy aktywny network.” – mówi Mariusz Gerałtowski, Prezes PSML.

PSML jest forum wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracując z partnerami z różnych środowisk tworzy i promuje dobre praktyki biznesowe oraz, we współpracy z uczelniami i biznesem prowadzi intensywne działania na rzecz rozwoju kompetencji i kadr.

źródło: www.psml.pl/pl/