Magazyn

Oświetlenie hal – przykładowe rozwiązania praktyczne

6 grudnia 2019

Współczesne trendy przewidują tworzenie instalacji oświetleniowych tak, by możliwa była ich modyfikacja w przyszłości czy integrowanie z nią innych systemów. Koncepcyjna modułowość pozwala stosować kompatybilne ze sobą rozwiązania w całych kompleksach. Przedstawiamy kilka przykładów użycia opraw jednej serii w zróżnicowanych zastosowaniach przemysłowych.

Magazyny wysokiego składowania, hale magazynowe standardowej wysokości, stanowiska montażu i hale produkcyjne – w zależności od norm dla poszczególnych zadań oraz specyfiki konkretnych budynków wymagania oświetleniowe znacznie od siebie odbiegają. Jednak dzięki nowym, modułowym rozwiązaniom dla przemysłu całe przedsiębiorstwo można oświetlić przy użyciu jednej serii opraw – nawet jeśli składa się na nie wiele obiektów o zróżnicowanych funkcjach. – Trafiająca w nowy sposób myślenia o planowaniu instalacji oświetleniowej seria TRILUX E-Line LED Next obejmuje modele z 15 układami optycznymi i 27 poziomami strumienia świetlnego. Osiąga przy tym skuteczność świetlną do 190 lm/W – mówi Maciej Gronert, project manager TRILUX Polska. – Dzięki wielożyłowemu zasilaniu instalacja może być wykorzystywana nie tylko w celach oświetleniowych, ale także jako źródło energii dla czujników natężenia światła i obecności oraz nadajników w śledzeniu przepływu materiałów. Może także zostać zintegrowana z modułem oświetlenia awaryjnego. W wersji aktywnej oprawy są także kompatybilne z systemami Human Centric Lighting dostosowującymi barwę światła do rytmu dobowego użytkowników – tłumaczy. Ze względu na tę różnorodność, cały kompleks przemysłowy można oświetlić przy pomocy jednej serii rozwiązań. Oto lista podstawowych założeń projektowych dla typów przestrzeni najczęściej występujących w przemyśle.

Oświetlenie magazynu wysokiego składowania

Podstawowym wyróżnikiem magazynów wysokiego składowania jest duża wysokość stropu (średnio 12-16 m) oraz stosunkowo wąskie alejki pomiędzy wielokondygnacyjnymi regałami (około 3-3,5 m). Zgodnie z zaleceniami normatywnymi, na wysokości wzroku należy w tych warunkach zapewnić natężenie oświetlenia na poziomie 150 lx przy zachowaniu równomierności oświetlenia powyżej 0,4.
 – W wysokich obiektach najlepiej sprawdzają się moduły E-Line LED Next z bardzo wąskim rozsyłem światła. Skupiona wiązka dociera kilkanaście metrów poniżej oprawy zachowując stosunkowo duże natężenie. Strumień świetlny (a co za tym idzie – pobór mocy) nie musi być dzięki temu znacząco zwiększany – mówi Maciej Gronert.

Rozwiązania oświetleniowe dla „typowych” magazynów

W przeciętnym obiekcie magazynowym z regałami wysokość montażu opraw wynosi od 6 do 10 m. Dla spełnienia wytycznych zawartych w normach (tych samych, co w przypadku obiektów wysokiego składowania) wystarczające są układy optyczne emitujące mniejszy strumień świetlny. Ze względu na konieczność oświetlenia każdej z alejek i tu stosuje się jednak moduły z wąskim rozsyłem światła.

Hale produkcyjne i stanowiska montażowe

Brak regałów umożliwia ograniczenie zagęszczenia punktów świetlnych (w magazynach nieumieszczenie opraw w każdej alejce skutkowałoby niebezpiecznym zacienieniem niektórych stref). Zmniejszenie liczby szyn zasilających instalację oraz liczby opraw pozwala obniżyć koszty inwestycji, eksploatacji i serwisowania systemu. Na produkcji wyzwaniem mogą być natomiast wyższe wymagania względem jakości światła oraz funkcjonalne zróżnicowanie określonych stref obiektu. – Dla standardowej hali produkcyjnej ze stanowiskami montażu precyzyjnego norma przewiduje natężenie oświetlenia wynoszące 500 lx oraz równomierność wyższą niż 0,6. By osiągnąć te parametry dostosowuje się strumień świetlny oprawy do wysokości jej montażu. Ze względów ekonomicznych, najkorzystniejsze w tego typu zastosowaniach jest użycie modułów z szerokim lub bardzo szerokim rozsyłem światła. Dzięki nim można rozmieścić punkty świetlne w odległości nawet kilkunastu metrów od siebie – mówi project manager TRILUX Polska. – Jeśli stanowiska wyposażone są w monitory i ekrany, dodatkowym wymogiem są klosze, dzięki którym ujednolicony współczynnik olśnienia UGR nie będzie przekraczał 19. Rozpraszają one światło emitowane przez oprawę – tak, by odbijając się od ekranów nie męczyło ono wzroku użytkowników – tłumaczy Gronert.

źródło: www.trilux.com/pl