Inteligentne Technologie

Elektroniczna wymiana danych w logistyce zastępuje papier

24 lutego 2020

Firmy logistyczne coraz częściej decydują się na cyfrową rewolucję. Korzyści przemawiających za rezygnacją z papierowej dokumentacji jest wiele, począwszy od oszczędności finansowych, poprzez poprawę danych, skończywszy na aspekcie ekologicznym.

Operatorzy logistyczni, we współpracy ze swoimi klientami, coraz częściej decydują się na globalne standardy GS1, by uprościć komunikację oraz zapewnić jej cyfrowy, ekologiczny wymiar.

Do tego grona dołączyła firma PKS Gdańsk-Oliwa, która wraz ze swoim klientem, liderem rynku FMCG,  wdrożyły elektroniczny standard wymiany danych GS1 XML.

Celem projektu było:

  • realizacja wymagań klienta dotycząca elektronicznej wymiany danych,
  • przygotowanie rozwiązania, które będzie można wykorzystać we współpracy
    z innymi partnerami handlowymi,
  • zautomatyzowanie procesów obsługi zleceń transportowych oraz przesyłania informacji o realizacji procesu transportu.

„Ze względu na ilość wymienianych informacji w procesie logistycznym wykorzystanie dokumentów przetwarzanych elektronicznie w tym obszarze jest szczególnie ważne w aspekcie ekologicznym. Milion dokumentów cyfrowych pozwala uratować około 130 drzew, a doświadczenia największych operatorów logistycznych w Europie pokazują, że komunikacja oparta na standardach GS1 optymalizuje procesy i obniża koszty, zapewniając jednocześnie wiarygodne dane” – komentuje Agata Horzela, ekspertka ds. wdrożeń standardów GS1 w branży TSL.

„Profitów z Elektronicznej Wymiany Danych jest wiele. Dzięki EDI spedytor pracuje tylko na jednym systemie. Zlecenie od klienta trafia bezpośrednio do naszego TMS i nie ma potrzeby wprowadzania go ręcznie przez pracownika PKS Gdańsk-Oliwa. Poza tym nasz partner wymaga aktualizacji statusów do zlecenia (tzw. statusów załadunku i rozładunku). Dzięki EDI, wystarczy wprowadzić te dane jedynie w naszym systemie, a one automatycznie przenoszą się do systemu klienta. Reasumując, spedytor nie wykonuje czynności, które nie przynoszą wartości dodanej. Ma więcej czasu na zadania stricte związane z zapewnieniem jak najwyższego poziomu obsługi, czy też nowych rozwiązań dla obecnego klienta. Zyskujemy dodatkowy czas, który jest wykorzystywany do realizacji większej liczby zleceń. Dodatkowym benefitem jest eliminacja błędów wynikających z ręcznego przepisywania danych pomiędzy systemami, co oszczędza zarówno nasz czas, jak i czas naszego partnera biznesowego” – komentuje Beata Brzezicka-Gryboś z PKS Gdańsk-Oliwa.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się tu: https://www.gs1pl.org/images/business_case_PKS.PDF

źródło: www.gs1pl.org