Koronawirus | Zarządzanie

Branża TSL w obliczu pandemii

18 marca 2020

Pandemia koronawirusa doprowadziła do bardzo trudnej sytuacji dla branży TSL. Na pierwszym planie są w tej chwili problemy dotyczące kolejek na granicach, które uniemożliwiają płynny przepływ, nie tylko towarów, ale też kierowców i floty transportowej.

Na wielu przejściach granicznych tworzą się potężne zatory związane z kontrolami kierowców. Pogorszeniu ulegają też warunki sanitarne na trasach w Europie, gdzie zamykane są toalety na miejscach postojów i stacjach benzynowych.

Na wczorajszym wirtualnym spotkaniu szefów państw i rządów krajów członkowskich, Komisji Europejskiej oraz Przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela ustalono wspólne działania w zakresie zwalczania COVID19 oraz zdefiniowano kluczowe priorytety i działania na najbliższy okres:

• ograniczeniu na 30 dni, w sposób wskazany prze Komisję Europejską, ma ulec wszelkiego ruchu na granicach zewnętrznych Strefy Schengen. Tylko niezbędne podróże będą dopuszczalne (nie dotyczy to transportu towarów)
• wsparcie pracodawców i pracowników jest pilną sprawą, w tym poprzez pomoc publiczną. KE zapowiada znaczne uelastycznienie zasad w tym zakresie.

Szefowa KE Ursula von der Leyen wskazała również, że:

• przepływ towarów musi być zapewniony, a korki na granicach ograniczone, by ten ruch usprawnić
• mają powstać zielone, szybkie szlaki na granicach dla transportu, jak i dla obywateli powracających do domu
• KE zatwierdziła zalecenia dotyczące przepływu granicznego, istotne dla transportu towarów, które mają być wdrożone.
• sytuacja ekonomiczna jest bardzo poważna i dotychczas niespotykana, musimy uczynić wszystko, by ratować gospodarkę. Państwa członkowskie otrzymają pełną elastyczność w zakresie pomocy dla gospodarki.
• uczynimy wszystko co jest niezbędne, jeśli sytuacja się jeszcze zmieni.

Dziś rano decyzja Ministra Infrstruktury Polska dołączyła do krajów, które dopuszczają możliwość niestosowania się do niektórych przepisów art. 6-7 rozporządzenia (WE) 561/2009, zgodnie z art. 14 ust. 2 tego aktu prawnego. Tym samym:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.1)
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.3)
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.3)
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7)

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

Odstępstwa mogą być stosowane od godziny 00:00 dnia 18 marca 2020 r. do dnia 16 kwietnia 2020 r.

O natychmiastowe działania w zakresie usprawnienia przepływu na granicach oraz inne działania, które zapewnią sprawny łańcuch dostaw niezbędnych towarów w czasie pandemii apeluje organizacja Transport i Logistyka Polska, szczegóły znajdują się na stronie: https://tlp.org.pl/aktualnosci/.

Źródło: Transport i Logistyka Polska