Koronawirus | Prawo i Finanse

Pandemia nie przerwała procedowania Pakietu Mobilności

19 marca 2020

Organizacja pracodawców Transport i Logistyka Polska informuje, że pandemia COVID-19, która już teraz powoduje ogromne problemy gospodarze w wielu sektorach, w tym branży transportowej i logistycznej nie przerwały prac nad Pakietem Mobilności nr 1. Wyznaczono bowiem w najbliższych dniach terminy formalnych posiedzeń organów i komitetów Rady Unii Europejskiej.

TLP stoi na jednoznacznym stanowisku, że w aktualnej sytuacji należy zawiesić pracę nad Pakietem, a następnie wycofać się z przyjętych dotychczas regulacji.

„Można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że długofalowym skutkiem kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 będzie upadłość znacznej części europejskich przewoźników, w szczególności tych ze słabiej rozwiniętych państw unijnych. Z kolei firmy, którym uda się przetrwać ten kryzys, jeszcze przez wiele lat będą osłabione pod względem ekonomicznym, a ich zdolność przewozowa może być niewystarczająca dla zaspokojenia potrzeb odradzającej się europejskiej gospodarki.

Mając na uwadze powyższe konsekwencje obecnego kryzysu i negatywny wpływ na efektywność europejskiego systemu transportowego proponowanych w Pakiecie mobilności nr 1 rozwiązań, uważamy że w interesie europejskiej gospodarki, a także samej branży transportowo-logistycznej należy zawiesić prace nad Pakietem, a następnie Kryzys wymaga także podjęcia szeregu innych środków przez władze Unii Europejskiej i wszystkie państwa członkowskie Unii.” – komentuje aktualna sytuację Maciej Wroński, Prezes TLP.

Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska w dniu 19 marca zwrócił się do władz Unii Europejskiej z apelem o:

  • zawieszenie prac i następnie wycofanie Pakietu mobilności nr 1
  • czasowe zawieszenie stosowania przepisów o pracownikach delegowanych wobec kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy;
  • czasowe zawieszenie ograniczeń w wykonywaniu przewozów kabotażowych;
  • czasowe zawieszenie przepisów rozporządzenia 561/2006;
  • czasowe zawieszenie przepisów w zakresie szkoleń okresowych kierowców;
  • zobowiązania państw członkowskich UE do wydania zarządzeń/poleceń utrzymujących dostępność dla kierowców sanitariatów w czasie kryzysu COVID-19
  • wypracowanie w UE przepisów ograniczających odpowiedzialność przewoźników, operatorów transportowych i spedytorów z tytułu zawartych umów przewozu w związku z wirusem COVID-19.

Więcej informacji znajdziecie na: https://tlp.org.pl/