Koronawirus | Zarządzanie

Apel FRP o pomoc dla przemysłu w czasie epidemii*

24 marca 2020

Apel FRP o pomoc dla przemysłu w czasie epidemii*

 

Warszawa, dnia 21 marca 2020 r.

Sz. P.
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

 

Szanowny Panie Premierze,

Forum Rozwoju Przemysłu, zrzeszające kluczowe gałęzie polskiego przemysłu, jest zaniepokojone treścią projektów legislacyjnych mających stanowić tarczę osłonową naszej gospodarki. Proponowane rozwiązania są niewystarczające, często też wykluczające z pomocy liczne podmioty niezależnie od ich wielkości. Nadchodzi tsunami, a my dostajemy do ręki parasol.

Niezmiennie apelujemy o podjęcie w trybie pilnym realnych działań, które ochronią mikro-, małe-, średnie- i duże- przedsiębiorstwa przed dramatycznymi gospodarczymi i społecznymi skutkami epidemii koronawirusa (COVID-19). Uważamy, że w obecnej sytuacji tylko równe traktowanie wszystkich grup przedsiębiorców przyniesie oczekiwane efekty. Jeśli duże firmy upadną to mniejsze nie będą miały zamówień. W naszej opinii pomoc udzielona wszystkich grupom przedsiębiorstw będzie zgodna z prawodawstwem unijnym w kontekście dozwolonej pomocy publicznej.

Z pełną świadomością społecznej odpowiedzialności jaka na nas spoczywa prosimy i apelujemy, by cała krajowa administracja wsłuchała się i wzięła pod uwagę głos najbardziej zainteresowanych i najbardziej zagrożonych konsekwencjami obecnej sytuacji – czyli przedsiębiorców i organizacji ich reprezentujących.

To, co się dziś dzieje, nie jest to kolejny sprawdzian radzenia sobie z mniejszymi lub większymi światowymi kryzysami które przechodziliśmy. To jest egzamin na dojrzałość polityków, administracji, przedsiębiorców i obywateli, egzamin na dojrzałość całego państwa polskiego. I albo go wspólnie zdamy, albo wszyscy poniesiemy ciężkie do odrobienia straty.

Mamy świadomość, że pracujecie Państwo pod presją czasu i zmiana kilkuset aktów prawnych regulujących funkcjonowanie kraju jest ogromnym wyzwaniem, dlatego tym bardziej apelujemy, abyście w obszarze rozwiązań dotyczących przedsiębiorców wzięli pod uwagę nasze postulaty oparte o nasze codzienne doświadczenia biznesowe.

Przemysł odgrywa bardzo dużą rolę w budowaniu polskiej gospodarki, tworząc ponad 22% całego PKB. Przemysł w Polsce stworzył ponad 3 mln miejsc pracy, co stanowi ok. 20% udziału w zatrudnieniu ogółem w kraju. Polski przemysł to dziś prawie 230 tyś. przedsiębiorstw, które właśnie stoją w obliczu gigantycznego kryzysu. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu przekracza obecnie 1,5 biliona złotych. Otwierane z wielką wspólną dumą i radością zakłady stoją przed widmem zamknięcia. Nasz największy kapitał, czyli nasi pracownicy, zostaną bez pracy. Lata szkoleń, wzrostu kompetencji i wzrostu produktywności zostaną zaprzepaszczone przez wspólnego wroga, którego pojawieniu się nie jesteśmy winni ani my ani Rząd.

Jako Forum Rozwoju Przemysłu reprezentujemy całe gałęzie przemysłu: chemicznego, naftowego, motoryzacyjnego, oponiarskiego, producentów AGD, kosmetyków i detergentów oraz opakowań. Razem to kilkadziesiąt tysięcy z przedsiębiorstw. Często są to najwięksi pracodawcy w większości województw. Razem z poddostawcami branże reprezentowane przez FRP dają ponad 1 milion miejsc pracy.

Niestety niedostateczne i tylko teoretyczne instrumenty wsparcia spowodują, że w bardzo krótkiej perspektywie czasowej ten milion osób może zostać bez pracy i środków do życia. Sami nie udźwigniemy walących się rynków zbytu, zerwanych łańcuchów dostaw oraz absencji w zakładach, gdzie na liniach produkcyjnych nie da się wprowadzić pracy zdalnej.

Oczekujemy i prosimy o wsparcie, które odpowie na realne problemy. Taką listę postulatów przekazaliśmy Panu Premierowi i Pani Minister Jadwidze Emilewicz w minionych dniach. Została ona zebrana nie jako koncert teoretycznych rozważań, ale po setkach rozmów przeprowadzonych z ludźmi, którzy na własnych barkach niosą polską gospodarkę i pracują na pierwszej linii. To jest właśnie głos prawdziwego przemysłu.

Potrzebujemy przejrzystych i uwzględniających nasze realne problemy zmian w prawie. Potrzebujemy prostych i dostępnych procedur.

W przyszłości oddamy państwu polskiemu każdą zainwestowaną w nas dziś złotówkę – utrzymując miejsca pracy, płacąc podatki i inne daniny publiczne, samodzielnie inwestując w rozwój firm, promując krajowy przemysł i dbając o tysiące środowisk lokalnych, w których funkcjonują nasze przedsiębiorstwa i fabryki. Ale, żeby tak mogło się stać musicie nam dziś pomóc. Realnie nas odciążyć, uelastyczniając obowiązujące prawo m.in. pracy, podatkowe, środowiskowe, zwalniając z wielu powszechnych obowiązków finansowych i przeznaczając znacznie więcej niż kilkadziesiąt miliardów złotych.

Naszym największym przeciwnikiem jest dziś czas – jeśli nie wprowadzicie Państwo rozwiązań pomocowych natychmiast, za kilka tygodni może nie być czego ratować. Już dzisiaj wiele firm stoi w obliczu zawieszania produkcji, zwalniania pracowników, zamknięcia działalności i ta sytuacja pogłębia się niemalże z każdą godziną. Dotyczy to wszystkich, zarówno bardzo dużych przedsiębiorstw jak i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Sami również nie czekamy z założonymi rękami. Pracujemy, staramy się utrzymać ciągłość produkcji, zabezpieczyć naszych pracowników i ich rodziny. Dziesiątki naszych firm bardzo aktywnie włączyło się w działania wspierające krajową służbę zdrowia i wszystkich niosących pomoc osobom szczególnie tego potrzebującym. Przekazujemy nasze produkty i środki finansowe bo uważamy że to jest nasz obowiązek. To jest nasza społeczna odpowiedzialność. Ale bez pomocy Rządu za chwilę nie będziemy w stanie ani pomóc innym, ani sami sobie poradzić.

Realna pomoc wprowadzana przez inne kraje na świecie, na obecnym etapie, zdaje się być znacznie szersza niż propozycje które są skierowane do krajowych przedsiębiorców. Taka sytuacja powoduje, że dodatkowo jesteśmy skazywani na znaczące obniżenie naszej pozycji konkurencyjnej, która ze względu na liczne regulacje którymi na co dzień jesteśmy objęcie i tak znacząco spada.

To Rząd Rzeczpospolitej Polskiej pod Pana przewodnictwem ma narzędzia i prerogatywy do ratowania gospodarki i polskich rodzin przed ruiną. Prosimy o bardzo uważne wsłuchanie się głos przedsiębiorców. Tu nie jest teraz ważne czy to przemysł, czy transport czy inne usługi. Wszyscy stoimy na tej samej ziemi, nad którą nadchodzi kryzys niespotykany od II Wojny Światowej. Apelujemy do Pana, by Rząd nie wahał się wprowadzić pakiet osłonowy nie na jaki „nas stać”, ale jaki jest niezbędny do uratowania życia gospodarczego i społecznego w naszym kraju na najbliższe lata. Proszę potraktować to jako inwestycję w przyszłe przyspieszenie rozwoju gospodarczego. Kiedy kryzys się skończy to polska gospodarka będzie jedną z pierwszych, ponownie rozpędzających się na torze wzrostu.

Z poważaniem,


*Pisownia oryginalna