Koronawirus

Frekwenja pracowników w logistyce i produkcji – stan na 26 marca

26 marca 2020

Z różnych stron docierają do nas informacje na temat stanu polskiej produkcji i sytuacji pracowników w wielu przedsiębiorstwach. Scenariusze są bardzo różne, jednak najczęściej oparte na wycinkowych danych. Firma SmartLunch (zajmuje się regularnym dostarczaniem posiłków do pracy) dysponując dużym zbiorem codziennie gromadzonych danych (z ponad 180 firmami i  34 tys. pracowników) przygotowała specjalny raport o frekwencji pracowników produkcyjnych w podziale na branże, w tym logistykę. Zebrane informacje przedstawiono w postaci SmartLunch Index.

Wszystkie dane bazują na reprezentatywnej próbie 10 tys. pracowników ze współpracujących firm z SmartLunch. Są to firmy zatrudniające od 100 do 2 tys. pracowników w jednej lokalizacji. Aby uzyskać jak najlepszą jakość danych, uwzględniono tylko pracowników zamawiających regularnie posiłki do pracy. Informacje dotyczą całej Polski, a statystyki z danego dnia są porównywane z analogicznym dniem w tygodniu poprzedzającym wprowadzenie kwarantanny w Polsce. Jako tydzień bazowy, który posłużył jako benchmark uznano okres pomiędzy 2 a 6 marca 2020. W raporcie wzięto pod uwagę tylko dni robocze.

Jak pracują polskie firmy produkcyjne w czasie pandemii? 

Po ogłoszeniu pandemii część pracowników przeszła w tryb pracy zdalnej i wykonuje swoje obowiązki z domu. Inaczej sytuacja wygląda w firmach produkcyjnych. Zachowanie ciągłości produkcji wymaga pracy bezpośrednio na halach fabrycznych.

 

 

 

Wyk. 1. Wykres przedstawiający frekwencję pracowników w firmach produkcyjnych w poszczególnych branżach. Stan na dzień 26 marca 2020 r.
Wyk. 1. Wykres przedstawiający frekwencję pracowników w firmach produkcyjnych w poszczególnych branżach. Stan na dzień 26 marca 2020 r.

 

Wykres przedstawiający frekwencję pracowników w firmach produkcyjnych ze wskazaniem na branże, w poszczególnych dniach od 13 marca 2020 do 26 marca 2020 r.
Wyk. 2. Wykres przedstawiający frekwencję pracowników w firmach produkcyjnych ze wskazaniem na branże logistyczną, w poszczególnych dniach od 13 marca 2020 do 26 marca 2020 r.

 

Sytuacja z pewnością będzie się zmieniać w kolejnych dniach, natomiast na bieżąco można ją śledzić na specjalnie przygotowanej do tego stronie – SmartLunch Index

Źródło: SmartLunch