Transport i Spedycja

Powstała interaktywna mapa pokazująca czas oczekiwania w ruchu towarowym na europejskich granicach

30 marca 2020

Transport towarowy w Europie odbywa się aktualnie praktycznie bez opóźnień. Krótki czas oczekiwania na transport między Niemcami a Austrią, Francją i Szwajcarią. Nowa strona internetowa pokazuje dane w czasie rzeczywistym ze wszystkich europejskich granic.

Dostawa towarów w Europie jest nadal zapewniona, mimo iż, wiele krajów wprowadziło ścisłe kontrole graniczne w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się Covid-19. Nie powoduje to jednak ograniczeń na międzynarodowy przepływ towarów. Opóźnienia z ostatniego tygodnia, które w kilku przypadkach były znaczne i doprowadziły do powstania korków o długości ponad 50 km oraz 24-godzinnego czasu oczekiwania na niektórych granicach, zostały uregulowane. Patrząc na sytuację obecnie panującą w Niemczech, tylko transport drogowy przez granice do Szwajcarii, Francji i Austrii jest nieco wolniejszy. Wskazują na to dane z monitoringu, które otrzymujemy od naszego partnera Sixfold.

Sixfold pomaga załadowcom i przewoźnikom w śledzeniu pojazdów w czasie rzeczywistym; Transporeon obsługuje platformę służącą do realizacji zleceń transportowych. Daje to obu firmom kompleksowy, bardzo aktualny przegląd rzeczywistego przepływu towarów w Europie. Dane dotyczące czasu oczekiwania na granicy są teraz przedstawione w sposób jasny i bezpłatny na szczegółowej mapie: https://covid-19.sixfold.com

Informacje te opierają się na danych pochodzących z urządzeń śledzących GPS zainstalowanych w dziesiątkach tysięcy samochodów ciężarowych uczestniczących w transporcie transgranicznym. Są one przetwarzane w czasie rzeczywistym i wykorzystywane do obliczania bieżących czasów oczekiwania na wszystkich europejskich przejściach granicznych. Pozwala to na wczesne rozpoznanie problemów i zaplanowanie alternatywnych rozwiązań. Dane mogą również pomóc politykom i administratorom w lepszej ocenie sytuacji.

W tygodniu pomiędzy 16-22 marca, liczba opóźnień w transporcie drogowym w całej Europie była tylko od trzech do siedmiu procent wyższa od długoterminowej średniej, chociaż w niektórych regionach występowały wyższe odchylenia w poszczególnych dniach. “Pomimo napiętej sytuacji i natychmiastowych działań podejmowanych przez polityków, sytuacja jest w dużej mierze stabilna: towary wciąż docierają do celu” –  mówi Wolfgang Wörner, CEO Sixfold. Według Stephana Siebera, CEO Transporeon, dane te wysyłają jasny sygnał: “Przewoźnicy i działy logistyki mają procesy pod kontrolą”.Legenda: Na stronie https://covid-19.sixfold.com
szczegółowa mapa zapewnia kompleksowy przegląd czasów oczekiwania na granicy w ruchu towarowym na granicach europejskich (źródło: Sixfold).

źródło: www.transporeon.com/pl/