Supply Chain

Jeden pas, jedna droga

2 kwietnia 2020

Bieg historii sprawił, że transport kolejowy odgrywa główną rolę w ruchu towarowym. Przewozy kolejowe zajmują drugie miejsce po frachcie morskim pod względem obrotu towarowego. Długość sieci kolejowej na świecie wynosi 1,3 miliona kilometrów. Długość linii kolejowej między Chinami a Europą na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku to 11,2 tys. kilometrów.

Początek roku dla międzynarodowej grupy kapitałowej AsstrA okazał się pełen wydarzeń. Operator logistyczny uczestniczył w transporcie chińskich części zamiennych do budowy nowej linii kolejowej z Węgier do Serbii w ramach koncepcji „Jeden pas, jedna droga”. Serbia rozpoczęła budowę linii kolejowej na Węgry, która dalej zgodnie z planami dotrze do Grecji.

Zespół AsstrA był odpowiedzialny za organizację transportu kontenerów na ostatniej mili należących do China Railway Group na odcinku Budapeszt-Belgrad. Ponadto zakres usług obejmował przygotowanie tranzytowych dokumentów celnych. Liczba kontenerów dostarczonych z Wuhan wyniosła 55. W styczniu przybyło 14 kontenerów, pozostałe 41 w lutym. Ładunek został dostarczony na stację kolejową Nova Pazova w Serbii”, podaje Vladislav Martin, specjalista z działu chińskiego w AsstrA.

Projekt charakteryzował się trudnymi warunkami dostawy ładunku, co dodatkowo komplikował tryb pracy stacji kolejowej.

Grupa AsstrA rozładowywała kontenery jedynie w określone dni – środę i piątek. Przez resztę czasu kontynuowano prace nad budową linii kolejowej. Aby dotrzymać terminów określonych przez odbiorcę, specjaliści firmy przestrzegali harmonogramu. Wdrożenie planu nie było łatwe: Serbia nie jest częścią UE, a określenie czasu potrzebnego na przekroczenie granicy było problematyczne”, dodaje Vladislav Martin.

Zgodnie z przepisami pracy służb celnych odprawa celna kontenerów jest ograniczona do 5 jednostek dziennie. Dlatego prawidłowe przygotowanie systemu kontroli celnej stało się priorytetem dla zespołu AsstrA. W przeciwnym razie wystąpiłyby dodatkowe straty finansowe.

Wydłużenie czasu dostawy generuje dodatkowe koszty. Przechowywanie załadowanych kontenerów w terminalu kolejowym w Budapeszcie 3 dni po przyjeździe wynosi 30 euro dziennie. Dlatego przy niewłaściwym planowaniu wydatki mogłyby sięgać ponad 1200 euro dziennie”, podkreśla ekspert AsstrA.

Zespół AsstrA opracował następujący plan prac przeładunkowych:

Poniedziałek – przybycie pierwszych pięciu kontenerów do urzędu celnego;
Wtorek – odprawa celna;
Środa – dostawa do ostatecznego odbiorcy.

Następnie cykl się powtarzał: w środę kontenery były dostarczane do strefy kontroli celnej, w czwartek – przejście procedur celnych, w piątek ładunek docierał do ostatniego miejsca rozładunku.

W ten sposób specjaliści AsstrA dostarczyli wszystkie kontenery w ciągu dwóch tygodni. Ostatnia dostawa zawierała jeden dodatkowy kontener. W wyniku opracowanego przejrzystego schematu Klient zrealizował projekt przy minimalnych kosztach.

Udział w międzynarodowym projekcie pod patronatem władz UE, Chin i Serbii jest niezapomnianym doświadczeniem. Z przyjemnością uświadamiamy sobie, że AsstrA jest zaangażowana w rozwój infrastruktury w Europie. Firma stara się być blisko Klientów i doradzać w kwestiach wymagających rozwiązań operacyjnych.

Dlatego też wraz ze wzrostem zleceń transportowych i zwiększonym popytem na usługi AsstrA otworzyła biuro w Budapeszcie. Bezpośrednia obecność sprawia, że ​​firma jest bliżej Klientów, co pozwoli nam natychmiast reagować na zapytania”, resumuje Andrzej Iwanow-Kołakowski, dyrektor krajów UE w grupie kapitałowej AsstrA.

Żródło: asstra.pl