Koronawirus | Zarządzanie

Ponad 85% mikroprzedsiębiorców uważa, że Tarcza Antykryzysowa nie pomoże

3 kwietnia 2020

To wynik ankiety, którą przeprowadziła Monevia – czołowy fintech mikrofaktoringowy – wśród swoich klientów. Przedsiębiorcy chcą ratować biznesy wykorzystując między innymi dostęp do finansowania swoich faktur.

Na pytanie „Jaki wpływ na Twój biznes, w perspektywie najbliższych miesięcy, będzie mieć epidemia wywołana przez COVID-19?” zdecydowana większość respondentów (blisko 80%) odpowiedziała, że negatywny. Dla blisko 16% ankietowanych wirus nie będzie mieć wpływu. Za to niespełna 5% respondentów przewiduje pozytywne skutki tej sytuacji! „Wśród naszych klientów są zarówno tradycyjni usługodawcy oraz mali przedsiębiorcy, jak i firmy nastawione na nowoczesne rozwiązania, jak firmy informatyczne i softwarowe” – mówi Maciej Drowanowski Prezes Zarządu MONEVII. „Te drugie działają bez ograniczeń, a ich usługi są jeszcze bardziej potrzebne” – dodaje Drowanowski.

Propozycje wsparcia zawarte w tzw. Tarczy Antykryzysowej zostały ocenione negatywnie aż przez 60% respondentów, a kolejne 25% nie widzi pozytywnego wpływu Tarczy na ich biznes. Tylko 15% oceniło propozycje rządu za pozytywne. Spośród aktualnie zaproponowanych w Tarczy Antykryzysowej programów wsparcia największym zainteresowaniem respondentów cieszy się zwolnienie ze składek ZUS – z tego wsparcia zamierza skorzystać przeszło 76% ankietowanych. Kolejnymi programami, z których zamierzają skorzystać mikroprzedsiębiorcy są:

  • wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu przy refinansowaniu kosztów leasingu – 35%,
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 30%,
  • możliwość odstąpienia przez gminy od pobierania podatku od nieruchomości od firm – 3,9%,
  • zwolnienia z kar umownych przy przetargach – 4,7%.

Zwraca uwagę niewielka estyma, jaką darzą nasi ankietowani, do jednego ze sztandarowych programów w ramach Tarczy tj. świadczeń postojowych dla zleceniobiorców – tylko 9% uznało to za istotne rozwiązanie pomocowe. „Przy zaproponowaniu wsparcia w zakresie leasingu dziwić może brak jakichkolwiek instrumentów wzmacniających płynność mikroprzedsiębirostw” – mówi Maciej Drowanowski – „Finansowanie samochodu czy urządzenia w firmie jest istotne, ale bez paliwa, czy bez zasilania przedmiot leasingu może stać się bezużyteczny” – dodaje prezes MONEVII.

„Liczymy na to, że głos naszych ponad 4 tysięcy klientów, do których przesłaliśmy ankietę, zostanie dostrzeżony, a na ich problemy rząd znajdzie bardziej skuteczną odpowiedź” – mówi Maciej Drowanowski. „Warto wskazać tu postulaty czasowej rezygnacji ze split payment, a także kwestię zniesienia możliwości stosowania zakazu cesji faktur – pomysłu silnie wspieranego przez Polski Związek Faktorów” – podkreśla Prezes Drowanowski.

źródło: www.monevia.pl