Supply Chain

Jak wybrać odpowiedniego dostawcę usług transportowo-logistycznych?

15 kwietnia 2020

Jak wybrać odpowiednią firmę logistyczną? Na co zwrócić uwagę? Niektórzy kierują się zaleceniami kolegów, inni przeglądają informacje w wyszukiwarkach internetowych, a kolejni szukają referencji w mediach.

Zespół międzynarodowej grupy transportowo-logistycznej AsstrA-Associated Traffic AG pomaga rozwiązać zagadkę.

– Jakie są pierwsze kroki w poszukiwaniu dostawcy usług transportowo-logistycznych?

Podczas negocjacji i spotkań z przyszłym partnerem biznesowym zwracajmy uwagę na wielkość danej firmy, a także liczbę i lokalizację biur. Nie zapominajmy również o takich kwestiach, jak przychody, wypłacalność, rentowność świadczonych usług, obecność firmy w KRS, łatwość zamawiania usług i jakość komunikacji z pracownikami”, zauważ Natalya Bulko, prawnik w AsstrA-Associated Traffic AG.

Według Nikołaja Epikhova, konsultanta ds. międzynarodowego transportu drogowego w AsstrA, decydującym parametrem przy wyborze dostawcy jest doświadczenie w branży logistycznej.

Świadczy to o stabilności i płynności funkcjonowania firmy transportowej. Sprawdźmy również listę stowarzyszeń i związków, do których należy dana firma logistyczna. Członkostwo w społecznościach zawodowych podtrzymuje wizerunek przedsiębiorstwa i wskazuje na status wybranego partnera biznesowego”, dodaje Nikołaj Epikhov.

– Jakim źródłom ufać w procesie oceny danej firmy?

Obiektywne pierwsze wrażenie daje wizyta na korporacyjnej stronie internetowej firmy. Już w ciągu 15-20 sekund zrozumiemy, czy dane przedsiębiorstwo spełnia nasze wymagania wewnętrzne i czy będzie w stanie zrealizować nasze zamówienie. Jeśli poruszanie się po witrynie nie sprawia nam trudności, oznacza to, że firma dba o swój wizerunek i stawia Klienta w centrum uwagi”, podkreśla Natalya Bulko.

Nikołaj Epikhov radzi, aby skorzystać także z rekomendacji profesjonalnych stowarzyszeń logistycznych. Jest to dowód na przynależność danej firmy do społeczności logistycznej i uznanie jej wiarygodności.

Warto sprawdzić obecność firmy w prasie branżowej. Upewnić się, że specjaliści ds. logistyki ufają ekspertom reprezentującym wybraną firmę”, zauważa Robert Vashkevich, kierownik działu Europa Wschodnia w AsstrA-Associated Traffic AG.

– Na co zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy usług logistycznych?

Według Roberta Vashkevicha, obecnie to recenzje konsumentów stają się decydującym wskaźnikiem przy wyborze firmy.

Przede wszystkim zwróćmy uwagę na reputację danej firmy. Pomogą w tym opinie Klientów z tej samej branży. Ponadto należy sprawdzić także informacje o geografii firmy: kraje obecności i rodzaje usług transportowych w tych krajach. Często te informacje są prezentowane na stronie internetowej, której jakość i wygoda również pomogą w wyborze partnera”, wyjaśnia Robert Vashkevich.

Gdy już zdecydujemy się na dostawcę usług logistycznych, należy poprosić o dostarczenie standardowego pakietu dokumentów rejestracyjnych, a także polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i certyfikaty potwierdzające zgodność z międzynarodowymi wymogami w zakresie usług logistycznych – ISO, SQAS, AEO, GDP. Zbierzmy również informacje na temat gwarancji finansowych za powstałe szkody. Na przykład w AsstrA maksymalna kwota odszkodowania wynosi 3 000 000,00 euro / zdarzenie ubezpieczeniowe i 6 200 000,00 euro rocznie. Zawarcie umowy ubezpieczenia z renomowanym towarzystwem ubezpieczeniowym stanowi solidną gwarancję rekompensaty za poniesione szkody”, podsumowuje Natalya Bulko.

źródło: www.asstra.pl