Transport i Spedycja

W jaki sposób europejskie firmy transportowe spełniają regulacje prawne dotyczące tachografów?

17 maja 2020

Chociaż europejskie przedsiębiorstwa transportowe są zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących tachografów, istotne jest także, aby spełnienie tych wymagań nie przeszkadzało im w prowadzeniu podstawowej działalności.

Tradycyjna metoda ręcznego pobierania danych z tachografu przez USB lub klucz sprzętowy (w odróżnieniu do zdalnego odczytu tachografu) jest ciągłym źródłem frustracji wielu firm. Pojazdy muszą cyklicznie zjeżdżać z tras lub robić przerwy, aby zapewnić przestrzeganie przepisów, a do zarządzania danymi i ich analizowania potrzebna jest fizyczna obecność dodatkowych osób. Ponadto, w trakcie tego procesu ponoszone są dodatkowe koszty paliwa związane z powrotem pojazdu do firmy oraz z niezrealizowanymi potencjalnymi zleceniami, które mogłyby być zrealizowane w tym czasie.

Badanie dotyczące regulacji prawnych w sprawie tachografów w UE

Niedawno przeprowadziliśmy badanie wśród 1200 decydentów z firm transportowych z całej Europy, aby dowiedzieć się, jak skutecznie zarządzają oni kwestią tachografów. Okazało się, że 18% firm transportowych Europie nadal korzysta z ręcznego pobierania danych. Około 40% respondentów poświęca na tę czynność do 30 minut miesięcznie na każdy pojazd, a kolejne 18% nawet godzinę. W przypadku floty liczącej 50 lub 100 pojazdów negatywny wpływ na produktywność staje się oczywisty.

W jaki sposób pozyskujesz dane z tachografu?

 • Pobór zdalny (rozwiązania telematyczne) – 30%
 • Pobór zdalny (dedykowane urządzenie) – 34%
 • Pobór ręczny – 18%
 • Inny – 18%

Ile czasu miesięcznie średnio spędzasz na ręcznym wczytywaniu danych z tachografów jednego pojazdu?

 • 1-15 minut – 28%
 • 16-30 minut – 40%
 • 31-60 minut – 18%
 • 61+ minut  – 11%
 • Nie wiem – 3%

Nawet dla przedsiębiorstw pobierających dane zdalnie, przestrzeganie przepisów dotyczących tachografów może być kosztowne, stresujące i uciążliwe.

Wśród europejskich przedsiębiorstw transportowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

 • 52% było poddane kontroli w siedzibie firmy pod kątem przestrzegania przez kierowców przepisów dotyczących czasu pracy
 • 43 % przeszło kontrolę drogową od 1 do 5 razy
 • 41% odwołało od 1 do 10 zleceń z powodu braku wiedzy na temat możliwych do wykorzystania godzin pracy kierowców
 • 50% skarży się na trudności z pozyskaniem informacji na temat dostępności kierowców, co komplikuje im planowanie.

źródło: www.webfleet.com