Prawo i Finanse

Grupa Trans Polonia z dobrymi wynikami w I kwartale 2020 roku

28 maja 2020

Grupa Trans Polonia w okresie styczeń-marzec 2020 roku wypracował 58,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (+5 proc. r/r), podwyższając wynik EBITDA do 7,9 mln zł  (+6 proc. r/r) przy stracie netto (-0,9 mln zł), wynikającej głównie z nadwyżki ujemnych różnic kursowych i osłabienia PLN. TPG znacznie obniżyła zadłużenie (o 22 proc. w stosunku do I kwartału 2019 roku) do67,8 mln zł i rozwinęła skalę działalności w obszarze logistyki asfaltów, paliw, płynnych produktów spożywczych i chemicznych oraz sypkich cementów zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.

W I kwartale 2020 roku w obszarze przychodowym, sprzedaż obszaru paliwowego wyniosła 36,2 mln zł (+5,2 proc. r/r), a segmentu logistyki płynnych chemikaliów, asfaltów i produktów spożywczych: 20,5 mln zł (+3,1 proc. r/r). Wśród grup asortymentowych, TPG odnotowała stabilizację dynamik. Najwyższe wzrosty odnotowano w obszarze płynnej chemii (+7,9 proc. r/r do 14,5 mln zł) i paliw (+6,7 proc. r/r do 33,1 mln zł). Wynik EBITDA w Trans Polonii wzrósł do 7,9 mln zł (+5,7 proc. r/r) przy wzroście marży do 13,6 proc. (+0,1 p.p.).

I kwartał 2020 roku pomimo pogarszającego się otoczenia gospodarczego okazał się dla Grupy Trans Polonia okresem korzystnym biorąc od uwagę uzyskanie wyniki oraz systematyczną budową skali biznesu. Cieszy nas wzrost wyniku EBITDA i operacyjnych przepływów pieniężnych obrazujących efektywność działalności. Obserwujemy pewne spowolnienie gospodarcze w Europie, jednakże jesteśmy dobrze przygotowani na wszystkie scenariusze. TPG niezmiennie dysponuje wysokim buforem gotówkowym i systematycznie obniża poziom długu, co pozwala na efektywny rozwój i realizację kolejnych inwestycji w obszarze jednostek transportowych – mówi Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

TPG w I kwartale 2020 roku osiągnęła 4,2 mln zł pieniężnych przepływów z działalności operacyjnej (wobec 2,5 mln zł r/r). Grupa na koniec raportowanego okresu dysponowała 53,7 mln zł środków pieniężnych. W ujęciu bilansowym, kapitał obrotowy netto wyniósł 50,9 mln zł (aktywa obrotowe minus zobowiązania krótkoterminowe).

źródło: www.transpolonia.pl