Prawo i Finanse

ABC post臋powania celnego

14 lipca 2020

Znalaz艂e艣 b艂膮d w swoim zg艂oszeniu celnym? Jak najszybciej wyst膮p do w艂a艣ciwego organu z wnioskiem o skorygowanie zg艂oszenia celnego! Poni偶ej znajdziesz kilka najwa偶niejszych informacji na temat trybu, w jakim Tw贸j wniosek zostanie rozpatrzony.

 

 1. Og贸lne informacje nt. post臋powa艅.
 2. Ustawowy czas przewidziany na rozpatrzenie wniosku przez organy celne wynosi 120 dni.
 3. Realny czas rozpatrywania wniosk贸w jest zwykle kr贸tszy i wynosi od 20 do 45 dni, jakkolwiek trzeba wzi膮膰 poprawk臋 na fakt, i偶 obecna sytuacja mo偶e powodowa膰 op贸藕nienia. Zdarzaj膮 si臋 tak偶e Urz臋dy Celno-Skarbowe, kt贸rym proces wydania decyzji zabiera znacznie wi臋cej czasu nawet w normalnych warunkach.
 4. Je艣li zmiana, o kt贸r膮 wnioskuje podmiot wp艂ywa na d艂ug celny, organy celne prowadz膮 post臋powania dwutorowo: odr臋bnie jako post臋powanie celne, i odr臋bnie podatkowe.
 5. Je艣li wniosek o korekt臋 zg艂oszenia celnego podpisuje pe艂nomocnik, niezb臋dne jest przedstawienie pe艂nomocnictwa szczeg贸lnego na formularzu PPS i uiszczenie op艂aty skarbowej w wysoko艣ci 17 PLN.
 6. W przypadku uwzgl臋dnienia przez organy celne potrzeby zmiany danych聽w zg艂oszeniu celnym w zakresie kwoty d艂ugu celnego, zostan膮 wydane 2 decyzje: 鈥瀋elna鈥 i 鈥瀙odatkowa鈥.

 

2.Decyzje w zakresie c艂a.

 1. Zgodnie z art. 114 ust. 2 UKC, je偶eli powiadomienie o d艂ugu celnym jest wynikiem kontroli po zwolnieniu towar贸w, odsetki za zw艂ok臋 nalicza si臋 od kwoty nale偶no艣ci celnych przywozowych, od dnia powstania d艂ugu celnego do dnia powiadomienia o tym d艂ugu (dor臋czenia decyzji).
 2. Do ustalenia stawki odsetek za zw艂ok臋 stosuje si臋 stop臋 referencyjn膮 ustalan膮 zgodnie z przepisami o NBP (art. 65 ust. 3 ustawy Prawo Celne).
 3. Obecnie stawka ta wynosi 8% (M.P.2016 poz. 20).
 4. Wraz z wymierzon膮 kwot膮 c艂a nale偶y ui艣ci膰 kwot臋 odsetek obliczon膮 od dnia powstania d艂ugu celnego do dnia powiadomienia o kwocie d艂ugu.
 5. Do wyliczenia odsetek mo偶na skorzysta膰 z kalkulatora znajduj膮cego si臋 na stronie gofin.pl w zak艂adce 鈥瀘dsetki umowne/w艂asne鈥.
 6. Organy celne mog膮 odst膮pi膰 od poboru odsetek, je偶eli ich kwota nie przekracza r贸wnowarto艣ci 10 EUR (art. 114 ust. 4 UKC).
 7. Od dnia dor臋czenia decyzji biegnie 10-dniowy termin, w kt贸rym nale偶y ui艣ci膰 kwot臋 wykazan膮 w tej decyzji (liczy si臋 dni kalendarzowe, a nie robocze!).
 8. Wp艂aty dokonuje si臋 na rachunek bankowy IAS w Krakowie, kt贸rego dysponentem jest US w Nowym Targu, nr: 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000.
 9. Wp艂aty nale偶y dokona膰 zgodnie ze schematem zamieszczonym w rozporz膮dzeniu Ministra Rozwoju i Finans贸w z dnia 23.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 391).
 10. W przypadku nieuiszczenia wskazanej kwoty w wyznaczonym terminie, zostan膮 naliczone i pobrane odsetki za zw艂ok臋, w trybie art. 114 ust. 1 UKC.
 11. Zgodnie z art. 44 ust. 1 UKC, stronie s艂u偶y prawo do odwo艂ania si臋 od otrzymanej decyzji do Dyrektora w艂a艣ciwej IAS, za po艣rednictwem Naczelnika UCS, kt贸ry wyda艂 decyzj臋, w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji.
 12. Wniesienie odwo艂ania nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 45 ust. 1 UKC).

 

3.Decyzje w zakresie podatku VAT.

 1. Zgodnie z art. 37 ust. 1a ustawy o VAT, w przypadku, gdy kwota podatku nale偶nego z tytu艂u importu zosta艂a okre艣lona w drodze decyzji, od niepobranej kwoty podatku pobierane s膮 odsetki.
 2. Odsetki s膮 liczone od dnia nast臋puj膮cego po dniu powstania obowi膮zku podatkowego do dnia powiadomienia o wysoko艣ci nale偶no艣ci podatkowych (dnia dor臋czenia decyzji).
 3. Stawka odsetek wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami NBP, co daje na chwil臋 obecn膮 wska藕nik 8%.
 4. Zgodnie z art. 37 ust. 1aa, stawk臋 odsetek mo偶na obni偶y膰 do wysoko艣ci 50% stawki odsetek za zw艂ok臋, o kt贸rej mowa w art. 56 ust. 1 Ordynacji Podatkowej (czyli do 4%), je偶eli zg艂aszaj膮cy:
  鈥 z艂o偶y wniosek o dokonanie sprostowania zg艂oszenia celnego nie p贸藕niej ni偶 w terminie 6 miesi臋cy od dnia przyj臋cia zg艂oszenia celnego, oraz
  鈥 ui艣ci w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niepobran膮 na podstawie zg艂oszenia celnego kwot臋 podatku wraz z odsetkami.
 5. Kwot臋 stanowi膮c膮 r贸偶nic臋 pomi臋dzy podatkiem wynikaj膮cym z decyzji a podatkiem wykazanym w zg艂oszeniu celnym wraz z odsetkami nale偶y wp艂aci膰 w terminie 10 dni, licz膮c od dnia dor臋czenia tej decyzji na konto IAS w Krakowie, kt贸rego dysponentem jest US w Nowym Targu, nr: 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000.
 6. Wp艂aty nale偶y dokona膰 zgodnie ze schematem zamieszczonym w rozporz膮dzeniu Ministra Rozwoju i Finans贸w z dnia 23.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 391).
 7. W przypadku nieuiszczenia wskazanej kwoty w wyznaczonym terminie, zostan膮 naliczone i pobrane odsetki za zw艂ok臋, w trybie art. 53 搂 1 Ordynacji Podatkowej.
 8. W my艣l art. 53 搂 3 Ordynacji Podatkowej, odsetki za zw艂ok臋 nalicza samodzielnie podatnik.
 9. Odsetki za zw艂ok臋 s膮 naliczane od dnia nast臋puj膮cego po dniu up艂ywu terminu p艂atno艣ci podatku (art. 53 搂 4 Ordynacji Podatkowej).
 10. Brak wp艂aty w w/w terminie powoduje wszcz臋cie post臋powania egzekucyjnego.
 11. Od decyzji s艂u偶y stronie prawo wniesienia odwo艂ania do Dyrektora w艂a艣ciwej IAS, za po艣rednictwem Naczelnika UCS, kt贸ry wyda艂 decyzj臋, w terminie 14 dni od daty jej dor臋czenia. Stosownie do art. 222 Ordynacji Podatkowej, odwo艂anie powinno zawiera膰 zarzuty przeciw decyzji, okre艣la膰 istot臋 i zakres 偶膮dania oraz wskazywa膰 dowody uzasadniaj膮ce to 偶膮danie.

Pami臋taj, 偶e opr贸cz post臋powania celnego i podatkowego, organy KAS mog膮 wobec Ciebie wszcz膮膰 r贸wnie偶 post臋powanie karno-skarbowe ! Je艣li chcesz unikn膮膰 ryzyka surowych kar, przewidzianych w Kodeksie Karno-Skarbowym, mo偶esz zastosowa膰 instytucj臋 tzw. 鈥瀋zynnego 偶alu鈥.

Zgodnie a art. 16 搂 1 KKS: 鈥Nie podlega karze za przest臋pstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, kt贸ry po pope艂nieniu czynu zabronionego zawiadomi艂 o tym organ powo艂any do 艣cigania, ujawniaj膮c istotne okoliczno艣ci tego czynu, w szczeg贸lno艣ci osoby wsp贸艂dzia艂aj膮ce w jego pope艂nieniu鈥. Zgodnie z 搂 4 cytowanego przepisu 鈥瀦awiadomienie powinno by膰 z艂o偶one na pi艣mie albo przekazane ustnie do protoko艂u鈥. Nale偶y jednak pami臋ta膰, i偶聽 przepis 搂 1 stosuje si臋 tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ post臋powania przygotowawczego uiszczono w ca艂o艣ci wymagaln膮 nale偶no艣膰 publicznoprawn膮 uszczuplon膮 pope艂nionym czynem zabronionym (Art. 16 搂 2 KKS).

Ponadto zawiadomienie takie jest bezskuteczne, je偶eli zosta艂o z艂o偶one:

1) w czasie, kiedy organ 艣cigania mia艂 ju偶 wyra藕nie udokumentowan膮 wiadomo艣膰 o pope艂nieniu przest臋pstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

2) po rozpocz臋ciu przez organ 艣cigania czynno艣ci s艂u偶bowej, w szczeg贸lno艣ci przeszukania, czynno艣ci sprawdzaj膮cej lub kontroli zmierzaj膮cej do ujawnienia przest臋pstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba 偶e czynno艣膰 ta nie dostarczy艂a podstaw do wszcz臋cia post臋powania o ten czyn zabroniony.

Kodeks Karno-Skarbowy przewiduje grzywny od 870 z艂 (10 stawek dziennych x 87 z艂) a偶 do 25.056.000 z艂 (720 stawek dziennych x max stawk臋 dzienn膮 tj. 34聽800 PLN). Tak, to nie pomy艂ka: ponad dwadzie艣cia pi臋膰 milion贸w z艂otych!

Jak wida膰, 偶art贸w nie ma, wi臋c warto zadba膰, aby nie nara偶a膰 si臋 na zap艂at臋 grzywny. A jak to zrobi膰 ? Dzia艂 Trade Compliance Rusak Business Services Sp. z o.o. pomo偶e unikn膮膰 problem贸w z urz臋dem celnym ju偶 na etapie planowania Twojego biznesu, a nast臋pnie przeprowadzi audyt wdro偶onych proces贸w, aby zweryfikowa膰 ich skuteczno艣膰. A je艣li mleko ju偶 si臋 rozla艂o, poprowadzi Twoj膮 spraw臋 tak, aby zminimalizowa膰 negatywne nast臋pstwa pope艂nionych b艂臋d贸w.

藕r贸d艂o:聽www.rusak.pl