Supply Chain

Działania proekologiczne priorytetem dla firmy Hillebrand

22 lipca 2020

Hillebrand zwiększa zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonych łańcuchów dostaw. Firma wyznaczyła sobie konkretne cele ukierunkowane na ekologicznie rozwiązania w zakresie masowego transportu płynów z wykorzystaniem elastycznych zbiorników – flexitanków.

Działania na rzecz ochrony środowiska wpisane są w strategię odpowiedzialnego biznesu Hillebrand. Wśród celów, jakie postawiła sobie firma, jest zmniejszenie o 45 proc. emisji CO2 na jeden kontener do 2025 roku (w stosunku do 2008 r.), recykling 75 proc. wszystkich własnych flexitanków do 2022 roku i odzyskanie 75 proc. grodzi zabezpieczających w roku 2021.  Obecnie 95 proc. flexitanków do transportu wina dostarczanych do Wielkiej Brytanii lub Australii poddawanych jest mechanicznemu recyklingowi i ponownie wykorzystywanych. Hillebrand będzie współpracować na zasadach partnerstwa z największymi firmami zajmującymi się gospodarką odpadami. To ma ułatwić operatorowi przygotowanie rozwiązań w zakresie odzysku i recyklingu flexitanków na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. Firma będzie angażować się też w projekty (platformy) związane z recyklingiem poliolefin i opracowywaniem nowych technologii odzysku.

Flexitanki a ISO tanki– wskaźniki emisji CO2

Hillebrand nawiązał współpracę partnerską z firmą Carbon Footprint Ltd, specjalizującą się w doradztwie środowiskowym, aby zbadać emisję CO2 flexitanków podczas całego cyklu ich użytkowania, z uwzględnieniem materiału, z którego są wykonane oraz metod utylizacji i odzysku. Do badań użyto czterech rodzajów własnych flexitanków Hillebranda o pojemności 24 tys. litrów. Porównano je z ISO tankami o tej samej pojemności. Pod uwagę brane były te same miejsca odbioru i dostaw, a także i to, że okres użytkowania ISO tanka wynosi 82,5 cykli.

Uśredniając przebieg tras i realizacji tej samej dostawy, flexitanki firmy Hillebrand odpowiadały za emisję ok. 6 061 kg CO2, podczas gdy ISO tanki ok. 6 702 kg CO2. To pokazuje, że flexitanki mają mniejszy wpływ na środowisko w zakresie emisji CO2. W badaniu stwierdzono też, że główne różnice w poziomie emisji między tymi dwoma rodzajami zbiorników wynikają z odmiennych procesów dystrybucji. Można to wytłumaczyć tym, że 20 stopowe ISO tanki są cięższe niż łączna waga flexitanka wraz z grodzią zabezpieczającą firmy Hillebrand, przy wykorzystaniu go w 20 stopowym kontenerze. Dodatkowo „ISO tanki często muszą być przewożone na dłuższych dystansach, na załadunek z depotu i z powrotem, po rozładunku”, uzasadnia w raporcie Carbon Footprint, „podczas gdy 20 stopowe kontenery z flexitankami już nie, gdyż można je transportować do utylizacji zbiorczo”.

Hillebrand odpowiada za utylizację własnych flexitanków. W zeszłym roku 52 proc. z nich zostało poddanych recyklingowi, głównie mechanicznemu. To wiązało się z emisją 6,75 kg CO2, niższą niż w przypadku 7,27 kg CO2, które powstały podczas czyszczenia zbiornika ISO. Jego jednorazowe umycie wymaga zużycia 2,5 tys. litrów wody i 2,5 kg detergentu.

Hillebrand wzmacnia usługi frachtu morskiego

Obecnie 90 proc. światowego handlu odbywa się za pomocą frachtu morskiego. O jego wyborze do masowych przewozów różnego rodzaju płynów decyduje wiele czynników.  Najważniejsza jest pojemność, wpływ na środowisko i koszty. Na pokładzie statku można przetransportować od 18 tys. do 30 tys. kontenerów, a w każdym kontenerze zmieści się 10 tys. butelek wina lub 24 tys. litrów dowolnej cieczy.

– Możliwość planowania z wyprzedzeniem i uwzględniania czasu przewozu towarów drogą morską nie tylko chroni środowisko naturalne, ale jest też korzystne ekonomicznie. Chcemy rozwijać usługi frachtu morskiego dla branży beverage, nie tylko w zakresie ładunków masowych. W przypadku dostaw mniejszych niż jeden kontener, rozwiązaniem jest serwis drobnicowy Hillebrand dedykowany alkoholom, obejmujący ponad 120 szlaków handlowych na świecie. Dzięki doświadczeniu w obsłudze tego rynku możemy wspierać klientów w wypełnianiu formalności i odpraw celnych, ocenie ryzyka związanego z temperaturą w czasie transportu, organizacji dostawy do portu. Doradzimy jak najlepiej ochronić ładunek przed wstrząsami termicznymi i wilgocią. Dzięki aplikacji myHillebrand nasi klienci mogą sprawdzić nie tylko status ładunku czy dokumentację, ale także dane o emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych – podsumowuje Piotr Ulatowski, Operations & Customer Service Supervisor, Hillebrand Poland.

źródło: www.hillebrand.com