Transport i Spedycja

Mobilność – nowy rynek dla operatorów logistycznych

17 sierpnia 2020

Mieszkańcy miast coraz częściej korzystają z rowerów miejskich, samochodów lub hulajnóg na minuty. Firmy technologiczne i motoryzacyjne oferują zintegrowane usługi z zakresu mobilności Mobility-as-a-Service. Technologia wpływa na mobilność i tworzy nowy rynek, na który mogą wejść także operatorzy logistyczni.

MaaS to rynek, w którym mogą zaistnieć operatorzy logistyczni w zakresie transportu i serwisowania pojazdów używanych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i analizie danych mogliby także wspierać dostawców miejskich usług multimodalnych, planując popyt i przewidując potrzeby serwisowe.

Szacuje się, że rynek MaaS, którego wartość w 2017 roku tylko w Unii Europejskiej była szacowana na 25 mld USD, w 2030 roku przekroczy próg 450 mld USD. Dobre prognozy dla MaaS to również szansa na rozwój dla operatorów logistycznych w nowym i szybko rozwijającym się segmencie – mówi Rafał Krajewski, dyrektor generalny GEFCO Polska.

Usługi w zakresie mobilności łączą różne środki transportu. W jednej aplikacji otrzymujemy dostęp do rozwiązania multimodalnego, które umożliwia optymalizację podróży przy wykorzystaniu wielu pojazdów transportu publicznego oraz carsharingu. Dążąc do efektywnych i zintegrowanych systemów transportowych, przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej zmieniają swoją ofertę i zwracają większą uwagę na tworzenie elastycznych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań w zakresie mobilności. Niektórzy producenci samochodów oferują pojazdy w modelu subskrypcji i produkują ich uproszczone wersje bez możliwości konfiguracji wyposażenia.

Jeśli rynek przesunie się w tym kierunku, to z jednej strony nastąpi utrata przychodów i marży przez dealerów, dostawców i firmy logistyczne. Jednak z drugiej strony, efektywność takiego modelu oraz korzyści wynikające z uproszczonego procesu składania zamówień na dostawę otworzą nowe możliwości dla operatorów logistycznych. Dzięki wykorzystaniu danych analitycznych pozyskanych w procesie wyboru i użytkowania pojazdu przez klienta można zbudować łańcuch dostaw dostosowany do popytu w czasie rzeczywistym – dodaje Rafał Krajewski.

Na czym mogą skorzystać operatorzy logistyczni w związku z rozwojem MaaS? Według ekspertów GEFCO podstawą będzie nadal realizacja dostaw floty pojazdów lub też pojedynczego egzemplarza bezpośrednio do klienta końcowego. Jednak popularyzacja usługi carsharingu stworzy nowe potrzeby, jak: zmiana położenia pojazdów, modyfikacja akcesoriów, a przede wszystkim serwis i naprawa oraz ładowanie lub wymiana akumulatorów. Operatorzy logistyczni mogą również pełnić bardziej strategiczne role w zakresie obsługi klienta i zająć się realizacją takich zadań, jak: śledzenie pojazdów lub wykorzystanie danych do analizowania i planowania prac serwisowych oraz do optymalizacji zarządzania ubezpieczeniami i odszkodowaniami.

Żródło: GEFCO