Prawo i Finanse

UPS publikuje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2020 r.

30 października 2020

Spółka UPS opublikowała dane dotyczące skonsolidowanych przychodów za trzeci kwartał 2020 r., które wyniosły 21,2 mld USD i były o 15,9% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Skonsolidowany średni wolumen dzienny zwiększył się o 13,5% w ujęciu rok do roku. Zysk netto za kwartał wyniósł 2,0 mld USD, o 11,8% więcej niż w tym samym okresie 2019 r. (w ujęciu skorygowanym wzrost o 10,7%). Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 2,4 mld USD, co oznacza wzrost o 11,0% w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku (w ujęciu skorygowanym wzrost o 9,9%).

Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 2,24 USD, a skorygowany rozwodniony zysk na akcję 2,28 USD, zwiększając się o 10,1% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Wyniki według standardów rachunkowości GAAP obejmowały koszt procesów transformacyjnych przed opodatkowaniem w wysokości 44 mln USD, co odpowiada 0,04 USD na akcję. W analogicznym okresie poprzedniego roku w wynikach według GAAP uwzględniono koszt procesów transformacyjnych przed opodatkowaniem w wysokości 63 mln USD (0,06 USD na akcję rozwodnioną).

– Nasze wyniki dowodzą, że zintegrowana globalna sieć UPS posiada zdolność szybkiego reagowania i dostosowywania swojej działalności w trudnych warunkach pandemii. Pozytywny wpływ na nasze wyniki miał silny popyt na przesyłki z Azji, a także wzrost zapotrzebowania na nasze usługi ze strony małych i średnich przedsiębiorstw – powiedziała Carol Tomé, Dyrektor Generalna UPS. – Pracownicy UPS to bohaterowie dnia codziennego, dzięki którym możliwe jest utrzymanie funkcjonowania światowych łańcuchów dostaw. Chciałabym podziękować całemu zespołowi za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz klientów i społeczności, które korzystają z naszych usług.

Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych

  • Średni wolumen dzienny wzrósł o 13,8% dzięki wzrostom odnotowanym we wszystkich grupach produktowych oraz utrzymaniu się zwiększonego popytu ze strony klientów indywidualnych.
  • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 8,3%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 8,6%.

Segment przesyłek międzynarodowych

  • Średni wolumen dzienny wzrósł o 12,1% dzięki dwucyfrowej dynamice wzrostu wolumenu przesyłek eksportowych na świecie i utrzymaniu się silnego popytu na przesyłki z Azji.
  • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 23,6%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 23,8%.

Segment łańcucha dostaw i spedycji towarów

  • Przychody ze sprzedaży wzrosły o 16,5% na skutek dużego popytu na usługi spedycji z Azji.
  • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 7,6%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 7,7%.

* “Kwoty „skorygowane” stanowią wskaźniki finansowe, które nie są obliczane zgodnie ze standardami rachunkowości GAAP. Więcej informacji na temat wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami rachunkowości innymi niż GAAP, w tym uzgodnienie do najbliżej skorelowanego wskaźnika GAAP, przedstawiono w załączniku do niniejszego komunikatu.

Perspektywy

Spółka UPS nie publikuje prognoz skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i rozwodnionego zysku na akcję ze względu na niepewność co do terminu i tempa poprawy sytuacji gospodarczej. Aktualnie spółka nie jest w stanie przewidzieć wpływu pandemii koronawirusa na swoją działalność ani czasu jej trwania i nie może racjonalnie oszacować wyników swojej działalności operacyjnej w kolejnych kwartałach.

– Nasze podejście wyrażające się hasłem „Lepiej, nie więcej” wpłynęło pozytywnie na wyniki kwartalne, głównie dzięki podjętym przez nas działaniom w zakresie jakości przychodów. Ponadto w ostatnim czasie podjęliśmy nowe inicjatywy mające na celu dalsze ograniczanie kosztów – wyjaśnił Brian Newman, Dyrektor Finansowy UPS.  – Przygotowując się na nadejście czwartego kwartału, współpracujemy z klientami i korzystamy ze sprawdzonych narzędzi, aby kontrolować wolumeny i zwiększać odporność sieci na niekorzystne zmiany. Koncentrujemy się na wypracowaniu dobrych wyników w szczycie sezonu oraz generowaniu zysków gotówkowych.

źródło: www.ups.com