Zarządzanie

Czy czeka nas autonomia robotów?

9 listopada 2020

Firmy zajmujące się robotyką pozycjonują się jako oferujące rozwiązania dla łańcuchów dostaw, które radzą sobie z wyzwaniami związanymi z pandemią, w tym ze zwiększonym wolumenem handlu elektronicznego i wymaganiami dotyczącymi dystansu społecznego. Pandemia COVID-19 przyspiesza również wdrażanie nowych technologii poprawiających efektywność i odporność łańcucha dostaw.

W tym obszarze dynamicznie rozwijającą się dziedziną jest robotyzacja – można powiedzieć, że logistyka zbroi się robotami. International Federation of Robotics (IFR) prognozuje, że światowe dostawy jednostek robotów magazynowych i logistycznych wzrosną do ok. 620 tys. sztuk w 2021 roku. Z kolei wartość rynkowa sprzedanych lub wynajmowanych robotów logistycznych wzrosła w samym 2019 roku o 110 proc.

Ponieważ firmy koncentrują się na obietnicy zwiększonej produktywności wynikającej z zastosowania robotyki, rośnie niepokój społeczny o to, co się stanie, gdy roboty zaczną wypierać ludzi z miejsc pracy. Pogląd, że automatyzacja magazynu spowoduje lawinowe bezrobocie, jest w dużej mierze obalany. Ale pytanie, które szybko zastępuje pytanie o zwolnienia masowe, brzmi: w jaki sposób automatyzacja, a konkretnie robotyka, zmieni charakter pracy w magazynie?

Postęp technologiczny ma na celu umożliwić ludziom skupienie się na kluczowych zadaniach, takich jak podejmowanie kreatywnych działań rozwojowych czy rozwiązywanie problemów. Branża automatyzacji i robotyzacji w logistyce słusznie dąży do tego, żeby roboty mogły wspomagać lub zastąpić ludzi w wykonywaniu trudnych, niebezpiecznych i powtarzalnych czynności. Aby wizja ta miała szansę realizacji, główną cechą robotów powinna być autonomia rozumiana jako niezależność robota od kontroli człowieka w określonych sytuacjach. Co za tym idzie, robot powinien posiadać autonomię decyzyjną. To oczywiście rodzi obawy, jak zauważa Krzysztof Wieczorek w swoim artykule: „Stoimy przed wyzwaniem oceny skutków postępu w ujęciu globalnym i przyszłościowym. Jako że postępu zwykle nie da się uniknąć, musimy jako ludzkość, ale także jako odpowiedzialni managerowie i politycy, już dziś myśleć o długofalowych skutkach odbierania kolejnych obszarów z rąk człowieka i przekazywanie ich w ręce robotów”.

Zatem czy czeka nas autonomia robotów? Póki co magazyny czeka autonomia robotów mobilnych, a scenariusze rodem z filmów fantastyczno-naukowych nam nie grożą.

Wnioski wyciągniecie Państwo sami z niniejszego wydania „Logistics Managera”, z artykułów, do lektury których szczerze zachęcam: www.logistics-manager.pl/prenumerata 

Grzegorz Rosiński, redaktor naczelny Logistics Manager