Magazyn

Dematic automatyzuje nowy magazyn rozlewni wód mineralnych Vöslauer

25 listopada 2020

Dematic automa­ty­zuje nowy magazyn dla rozlewni wód mineralnych Vöslauer Mineralwasser GmbH. W ramach rozbudowy i modernizacji centrum logistycznego w siedzibie głównej w Bad Vöslau, Dematic – dostawca profesjonalnych rozwiązań intralogistycznych – buduje dla austriac­kiej rozlewni automatyczny magazyn z pięcioma alejami i 20 tysiącami gniazd oraz system przeładunku palet z automatycznym systemem pomiarów precyzyjnych i sterowaniem. Opracowane na indywidualne zamówienie rozwiązanie połączone jest przez most przenośnikowy i dwa podnośniki paletowe z istniejącym budynkiem działu wysyłki. O automatyczny załadunek i rozładunek palet w magazynie wysokiego składowania w trybie double-deep dbają układnice Dematic wyposażone w widły teleskopowe. Dzięki tej instalacji koncern produkujący napoje nie tylko zwiększa swoje moce przerobowe, lecz także poprawia stopień automatyzacji w siedzibie firmy. Ukończenie i oddanie obiektu do użytku jest planowane na pierwszy kwartał 2022 roku.

– Przekonaliśmy firmę Vöslauer kompletnym pakietem, na który składały się know-how z dziedziny intralogistyki, jakość techniczna i bezpośrednie wsparcie. Rozwiązanie zbudowaliśmy z naszych sprawdzonych standar­dowych komponentów, które nie tylko zapewniają wysoką niezawodność, ale także są produkowane w naszych własnych zakładach – podkreśla Jessica Heinz, kierownik ds. marketingu i rozwoju biznesu w Dematic Central Europe. Kontrakt obejmuje całkowitą automatyzację intralogis­tyczną wraz z oprogramowaniem dla nowego magazynu wysokiego składo­wa­nia, a także połączenie z obszarem wysyłki, który znajduje się pośrodku między nową inwestycją a istniejącymi halami do składowania w układzie blokowym. Nową koncepcję magazynu centralnego w Bad Vöslau opraco­wała firma doradcza i planistyczna Xvise innovative logistics GmbH.

Rozwiązanie Dematic obejmuje magazyn wysokiego składowania palet z dziesięcioma piętrami i pięcioma alejami, z których każda jest obsługi­wana przez układnice. Dzięki teleskopowym widłom palety są załadowy­wane i rozładowywane automatycznie w systemie double-deep. Następnie palety są umieszczane przez dwa podnośniki na moście przenośnikowym, który przebiega nad drogą publiczną i łączy magazyn z budynkiem wysyłki. Tam palety są rozdzielane na pochyłe przenośniki rolkowe i automatycznie ustawiane w miejscach ich przeładunku. – Rozwiązanie to umożliwia nam w pełni automatyczny i płynny przepływ materiałów między nowym magazynem wysokiego składowania a wysyłką – wyjaśnia Reinhard Deimel, kierownik działu łańcucha dostaw w firmie Vöslauer Mineralwasser GmbH. Oprogramowanie do obsługi magazynu zostało bezpośrednio zintegrowane z istniejącym systemem SAP WMS przez specjalistę od intralogistyki przy zastosowaniu rozszerzenia SubSuite od Dematic. Całość funkcjonuje w ramach SAP, bez konieczności stosowania zewnętrznego oprogra­mowania. Instalacja ma umożliwić koncernowi obsłużenie do 250 palet na godzinę.

Na system przeładunkowy Dematic składają się ponadto przenośniki ciężkich ładunków jednostkowych BK25, przenośniki rolkowe i łańcuchowe, a także rolkowe stoły podnośnikowe i rolkowe platformy obrotowe. Przy wejściach do obszarów przeładunkowych firma Dematic zamontowała ponadto bramy przeciwpożarowe. Pracę obiektu kontrolują programowalne sterowniki Siemens-S7. Nadzór procesów technicznych jest możliwy dzięki opracowanemu przez firmę Siemens systemowi wizualizacji procesów WinCC, który firma Dematic zintegrowała ze swoim rozwiązaniem. Umoż­liwia on prosty i przejrzysty przepływ wszystkich danych, stanowiąc jedno­cześnie interfejs między obiektem a operatorem. – W ten sposób zawsze mamy aktualne informacje o stanie systemu magazynowego. Jesteśmy ponadto w stanie wizualizować i dostrzegać obszary potencjalnie wymaga­jące optymalizacji – mówi Reinhard Deimel.

źródło: www.dematic.com/de.