Zarządzanie

Dematic kontynuuje serię Virtual Showcase

26 listopada 2020

Dzień Innowacji, który odbędzie się 30 listopada, jest kontynuacją serii Virtual Showcase organizowanej przez Dematic. Wydarzenie będzie dotyczyło przyszłości zarządzania łańcuchem dostaw. Podczas spotkania online topowi specjaliści na świecie zaprezentują przykłady najlepszych praktyk i rozwiązania wyznaczające trendy w intralogistyce. Analizie zostaną poddane możliwości i wyzwania związane z obecnym kryzysem spowodowanym pandemią, jak również generalne trendy i strategie. Dematic – jako lider intralogistyki – przedstawi swoje innowacyjne rozwiązania technologiczne dla handlu, produkcji i usług. Podczas wirtualnej wycieczki po magazynie wyposażonym w systemy Dematic uczestnicy będą mogli na własne oczy zobaczyć, jakie korzyści zapewnia profesjonalna automatyzacja. Ze względu na międzynarodowy charakter językiem komunikacji podczas Dnia Innowacji będzie język angielski.

– Koronawirus dowiódł, jak ważne dla społeczeństwa i gospodarki są niezawodnie funkcjonujące łańcuchy dostaw. Wspólna i międzybranżowa wymiana wiedzy jest zatem obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek, nawet jeśli ze względu na aktualne okoliczności ma ona charakter czysto wirtualny – podkreśla Jessica Heinz, dyrektor ds. marketingu i komunikacji na Europę Centralną Dematic. Silna reakcja na wydarzenie inauguracyjne była dowodem dużego zapotrzebowania na informacje dotyczące odpowiednich rozwiązań intralogistycznych wynikającego z konieczności rezygnacji z targów.

Podczas Dnia Innowacji na szefów magazynów i kierowników łańcucha dostaw czeka, jak zwykle, obfitujący w informacje, zróżnicowany program merytoryczny. Tym razem omówione zostaną w szczególności obecne i przyszłe wyzwania dotyczące całego łańcucha dostaw. Dyskurs prowadzony z różnych perspektyw ma również na celu dostarczenie uczestnikom impulsów do ich osobistego rozwoju. Z portfolio usług w zakresie intralogistyki uczestnicy zapoznają się bliżej podczas internetowej wycieczki z przewodnikiem po instalacji Dematic. Sytem Dematic Automated Mixed Case Palletising. AMCAP zapewnia sekwencyjną, w pełni zautomatyzowaną paletyzację różnych towarów i jednostek opakowaniowych na paletach lub wózkach transportowych na rolkach oraz wyjątkową wydajność miejsca i energii. – Mając na uwadze decydentów w zarządzaniu łańcuchem dostaw, podczas opracowywania naszych rozwiązań kładziemy niezmiennie szczególny nacisk na elastyczność, skalowalność i dynamikę, aby od samego początku zapewnić możliwości dalszego rozwoju – dodaje Jessica Heinz.

Ponadto na uczestników czeka wiele ciekawych punktów programu. Swoje wystąpienie wygłosi między innymi Shivvy Jervis – wielokrotnie nagradzana futurolog i wiodąca europejska ekspertka w dziedzinie technologii cyfrowych. Poruszy ona temat wykorzystania stale rosnących ilości danych w intralogistyce i skonfrontuje to z niezwykle ciekawą dziedziną, jaką jest sztuczna inteligencja. Jennifer Tabbert, dyrektor ds. sprzedaży oprogramowania w Dematic, omówi w swojej prezentacji sposoby, w jakie sklepy i centra dystrybucji – dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu – mogą zadbać o to, żeby ich procesy intralogistyczne stały się bardziej wydajne, elastyczne i przejrzyste. Kolejne prezentacje dotyczyć będą przyszłych strategii wielokanałowych, innowacyjnych rozwiązań Micro-Fulfillment dla sklepów spożywczych i detalicznych oraz domów towarowych przyszłości. Wszystkie założenia zostaną zilustrowane przez innowacyjne przykłady najlepszych praktyk.

Więcej informacji na temat zbliżającego się wydarzenia opublikowano na stronie www.dematic.com/innovation-day – tu również można dokonać bezpłatnej rejestracji.

źródło: https://www.dematic.com