Zarządzanie

CHEP nagrodzony tytułem Top Employer czwarty rok z rzędu w Polsce i w Europie

25 stycznia 2021

CHEP Polska, firma specjalizująca się w obsłudze łańcucha dostaw, już po raz czwarty otrzymała certyfikat „Top Employer”, przyznawany przez Top Employers Institute (TEI) pracodawcom zachowującym najwyższe standardy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wraz z polskim oddziałem wyróżnienia „Top Employer 2021” otrzymały również spółki CHEP w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Niemczech, Belgii, Francji i Włoszech.

W uznaniu dla znakomitych warunków pracy, które CHEP tworzy dla swoich pracowników, firma otrzymała po raz czwarty z rzędu certyfikat „Top Employer Europe 2021”. Proces certyfikacji został przeprowadzony przez Top Employers Institute (TEI), globalny instytut promujący najlepsze praktyki z zakresu organizacji pracy. Wyróżnienie zdobyły spółki CHEP w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Belgii, Francji i Włoszech.
„Pomimo tego, że ostatni rok był bardzo trudny dla nas wszystkich i z pewnością wpłynął na organizacje z całego świata, firma CHEP po raz kolejny udowodniła, że jej pracownicy są dla niej najważniejsi. Z dumą ogłaszamy organizacje, które w tym szczególnym roku kontynuowały realizowanie polityki zatrudnienia na najwyższym poziomie i otrzymały certyfikaty w swoich krajach w ramach programu Top Employers Institute”. – mówi David Plink, Dyrektor Generalny Top Employers Institute.
Program Top Employers Institute certyfikuje organizacje na podstawie wyników ankiety dotyczącej najlepszych praktyk HR. Ankieta obejmuje sześć obszarów HR składających się z 20 tematów, takich jak Strategia zarządzania zasobami ludzkimi, Środowisko pracy, Pozyskiwanie talentów, Szkolenia, Samopoczucie czy Różnorodność i integracja. Organizacja TEI wyróżnia wyłącznie te firmy, które spełniają najwyższe standardy doskonałości w kwestii warunków pracowniczych.
Warunki pracy i praktyki HR w CHEP są częścią filaru „Lepsze miejsce pracy” w ramach realizowanej przez firmę strategii Celów Zrównoważonego Rozwoju 2020, w której szczególny nacisk jest położony na promowanie i wspieranie Integracji i Różnorodności (ang. Inclusion & Diversity, I&D). „Zdobycie certyfikatu Top Employer czwarty rok z rzędu jest dla nas bardzo ważnym wyróżnieniem, szczególnie w tak skomplikowanym roku” — mówi Piers Hollier, Wiceprezes działu Human Resources, CHEP Europe. „Filar „Lepsze miejsce pracy” zyskał zupełnie nowe znaczenie w dobie pandemii i stał się źródłem stabilności dla naszych pracowników w otaczającej ich ciągłej niepewności”.
Kluczowym elementem filaru „Lepsze miejsce pracy” jest integracja i różnorodność (ang. Inclusion & Diversity). W ostatnim roku 36% spośród wszystkich pracowników firmy CHEP na stanowiskach kierowniczych w Europie stanowiły kobiety. Globalnie ten wskaźnik wyniósł 31%. Firma CHEP aktywnie dąży do osiągnięcia równowagi płci w zatrudnieniu nie tylko w strukturach firmy, ale również poza nią. CHEP jest partnerem inicjatywy LEAD Network, która promuje ideę różnorodności i integracji oraz dążenie do bardziej zrównoważonych proporcji płci w zatrudnieniu wśród organizacji z branży handlu detalicznego, FMCG i łańcucha dostaw.
„Z przyjemnością informuję, że firma CHEP Polska czwarty raz z rzędu zdobyła nagrodę Top Employer. W Polsce dzielimy się naszą pasją do zrównoważonego rozwoju, różnorodności i integracji. Kobiety stanowią 61% naszych pracowników i zajmują 46% stanowisk kierowniczych. Udało nam się wiele osiągnąć, niemniej jednak będziemy nadal pracować nad tym, by CHEP Polska stała się jeszcze bardziej zróżnicowaną i otwartą organizacją, a także promować te wartości wśród naszych klientów i partnerów biznesowych.” – mówi Izabella Maczkowska-Ciborowska, Dyrektor Generalny CHEP na Polskę i kraje bałtyckie.