Magazyn

Nowy system bezpieczeństwa cofania wózka

27 stycznia 2021

STILL Polska wprowadza jako opcję wyposażenia system Reversing Warning Plus zapobiegający kolizjom dzięki wykrywaniu pieszych w pobliżu wózków widłowych i ostrzegający o niebezpieczeństwie operatora oraz osoby w otoczeniu pojazdu.

Reversing Warning Plus to innowacyjny system asysty wspomagający operatora podczas cofania, pomagający zapobiegać wypadkom z udziałem wózków widłowych i pieszych pracowników magazynu. Składają się na niego: czujnik 3D, jednostka obliczeniowa, ekran LCD oraz optyczno-akustyczny alarm. Aktywujący się podczas jazdy wstecz układ monitoruje otoczenie wokół wózka. Sztuczna inteligencja, w którą został wyposażony, analizuje kształty i parametry zarejestrowanych obiektów i przekazuje operatorowi sygnał dźwiękowy oraz wizualny w sytuacji, gdy w bezpośredniej bliskości wózka znajduje się osoba, z którą mógłby on wejść w kolizję. Wielkość strefy zagrożenia można zdefiniować zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi przedsiębiorstwa, dostosowując ją do specyfiki zakładu, konkretnego wózka i przewożonego ładunku. W procesie analizy otoczenia system eliminuje fałszywe alarmy, zwiększenie bezpieczeństwa nie odbywa się więc kosztem wydajności przeładunkowej. Rozwiązanie można zastosować w niemal każdym wózku STILL. – STILL Reversing Warning Plus to wyposażenie typu Customer Option – niestandardowe rozwiązanie opracowane w odpowiedzi na konkretną potrzebę, proponowane przez doradców handlowych klientom z zakładów, w których może okazać się ono szczególnie przydatne – mówi Grzegorz Kurkowski, specjalista ds. produktu STILL Polska. – System ten warto polecić wszystkim firmom, w których doszło kiedyś do kolizji wózka z pieszym oraz tam, gdzie sposób organizacji tras i procesów transportu wewnętrznego niesie ryzyko tego typu niepożądanych zdarzeń. Sygnały generowane przez Reversing Warning Plus ostrzegają zarówno operatora, jak i przechodnia, znacznie ograniczając w efekcie ryzyko wypadku – podsumowuje.

źródło: www.still.pl