Supply Chain

Strategiczna rola Szczecina jako polskiej bramy na Skandynawię i Europę Zachodnią

2 lutego 2021

Polska zajmuje dziewiąte miejsce na liście najważniejszych kierunków eksportowych Danii, a wartość polskiego eksportu do Skandynawii to kilkadziesiąt miliardów koron rocznie! To dopiero elementy potencjału, jaki niesie ze sobą rola Szczecina jako polskiej bramy na Skandynawię i Europę Zachodnią.

Za główny impuls szybszego przepływu towarów określa się likwidację barier celnych. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na otwarcie szlaków transportowych, w tym w dużej mierze na północ kontynentu, do krajów nordyckich. Wzrost wymiany handlowej, rozwój logistyki kontraktowej, ogromny skok w branży e-commerce, przemysł 4.0 – to część elementów, które wpłynęły na dynamiczne poszerzenie tych możliwości transportu.

Wymiana handlowa i jej spektrum jest szerokie, transportuje się takie dobra jak maszyny i urządzenia elektromechaniczne, produkty pochodzenia zwierzęcego, metale nieszlachetne, produkty mineralne, artykuły rolno-spożywcze, produkty przemysłu chemicznego. Rosnące spektrum handlu obejmuje szeroki obszar przemysłów i branż w których skład wchodzą między innymi przemysł chemiczny, branża spożywcza, automotive, stoczniowa czy rosnący e-commerce.

Aktualne wyzwania dla sektora logistyki, szczególnie w pandemii, to konkurowanie na rynku globalnym przy tworzeniu usług skrojonych na miarę potrzeb klienta i okresowo skracanie łańcucha dostaw – podsumowuje Marek Kubik, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej (ARMS) Sp. z o.o.

W branży e-commerce notuje się stabilny rozwój od wielu lat, który podczas pandemii jeszcze przyśpieszył. Należy zauważyć, że wprowadzenie operacji na rynek zachodnioeuropejski z obszarów przygranicznych Polski północno-zachodniej, jest po prostu łatwe. Przesyłki można nadawać bezpośrednio, choćby w sieci dystrybucji niemieckiej. Dzięki temu skraca się droga przesyłki i utrzymywany jest czas dostawy taki, jakby zamówienie było nadawane w Niemczech. Krótki czas dostawy jest kluczowym aspektem dla konsumenta e-commerce.

Polska stała się strategicznym punktem na szlaku europejskiej logistyki ze względu na 3 główne parametry: bliskość geograficzną, jakość produktów i umiejętność dostosowania oferty do wymogów konkretnego klienta. Należy zauważyć, że największym wzrostem cieszy się eksport towarów do Skandynawii. Jednocześnie Polska jest coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla producentów z tamtego terenu, głównie ze Szwecji.

O sile i znaczeniu polskiej gospodarki w krajach nordyckich świadczy powołanie specjalnych podmiotów, które reprezentują biznesy między wspomnianymi krajami. W 2005 roku została powołana Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC). To stowarzyszenie ludzi biznesu, stworzone przez i dla przedsiębiorców związanych ze Skandynawią. SPCC jest to trzecia co do wielkości izba gospodarcza w Polsce! Zrzesza 430 firm i instytucji reprezentujących interesy skandynawskich inwestorów.

Dobra marka polskich producentów w krajach skandynawskich

Duńskie firmy posiadają setki przedstawicielstw w naszym kraju. Z roku na rok znacznie wzrasta wymiana handlowa między tymi dwoma krajami. Łączną liczbę zatrudnionych osób można określić na ponad 50 tysięcy. Zagraniczni partnerzy doceniają także szybki wzrost wdrażania nowoczesnych technologii i automatyzacji pracy przez polskie firmy. Kolejną cechą, będącą znacznym wyznacznikiem jakości, stanowi niski poziom bezrobocia w Polsce oraz jakość krajowych pracowników.

Wdrażanie rozwiązań przemysłu 4.0 czyni z Polski silnego partnera biznesowego. Industry 4.0 to zbiorcze pojęcie oznaczające integrację systemów, maszyn oraz zmian w procesach produkcyjnych, w celu zwiększenia wydajności wytwarzania oraz uelastycznienia zmian. Przemysł 4.0 dotyczy przede wszystkim technologii, ale też wdrażania nowych sposobów pracy i roli człowieka w przemyśle.

Szczecin – fundamentalna rola na logistycznym szlaku

Szczecin to miasto położone na styku ważnych europejskich szlaków transportowych. Potencjał ten zauważają i wykorzystują firmy z branży logistycznej, dla których taka lokalizacja to ogromny atut – Marek Kubik, Prezes Zarządu ARMS Sp. z o.o.

Statystyki Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. wskazują, że na koniec III kwartału 2020 r. całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w Szczecinie plasuje region na 7. miejscu spośród 11 głównych rynków magazynowych w Polsce. Pod względem ilości powierzchni Szczecin jest rynkiem porównywalnym do Trójmiasta, oraz większym od m.in. Krakowa i regionu bydgosko-toruńskiego. Szczecin wyróżnia niski w skali kraju poziom wskaźnika powierzchni niewynajętej.

Szczecin to rynek unikalny ze względu na Port Szczecin, który daje możliwość dotarcia ładunków drogą wodną najdalej w głąb lądu. Atutem regionu jest także możliwość obsługi towarów cargo przez Port Lotniczy Szczecin – Goleniów. Wśród największych firm, które ulokowały tu swoją działalność, znajdują się FREJA z nowym centrum logistyki kontraktowej, Amazon z centrum e-commerce oraz Zalando z centrum dystrybucyjnym – jak podaje dalej ARMS.

Od roku obserwujemy wzrost zainteresowania i realizacji nowych projektów magazynowo – logistycznych w Szczecinie. Na koniec trzeciego kwartału 2020 roku, region ten posiadał ok. 757 500 mkw. wybudowanej powierzchni magazynowej, z czego wskaźnik pustostanów utrzymywał się na niskim poziomie zaledwie 0,7%, a w budowie było kolejnych ok. 64 500 mkw. powierzchni. Dla porównania – w pierwszym kwartale ubiegłego roku, wskaźnik pustostanów w Szczecinie utrzymywał się na poziomie 1,8%. – w taki sposób dane podsumowuje Igor Roguski, Head of Industrial & Logistics Department CEE, BNP Paribas Real Estate.

Siła w logistyce kontraktowej

Dostęp do przestrzeni magazynowych plasuje Szczecin jako lidera nie tylko w obszarze transportu dóbr, ale i w dziedzinie logistyki kontraktowej. W skład tejże logistyki wchodzą po pierwsze fulfillment (z ang.), określający zaawansowaną logistykę, w której przedmiotem obrotu magazynowego jest pojedyncza sztuka towaru, jak np. dla e-commerce. Jako drugi, ważny dla logistyki kontraktowej aspekt, uznaje się usługi VAS – value added services – tłumaczone jako „usługi wartości dodanej”. Są to usługi różnego rodzaju prac przy towarze, czy w postaci dodawania etykiet, czy przepakowywania.

Tego typu usługi polskie firmy realizują na przykład dla sieci handlowych obecnych na rynku skandynawskim. Aby realizować działania w obszarze logistyki kontraktowej, oprócz floty transportowej, kluczowy jest dostęp do magazynów i powierzchni przechowywania. W lipcu 2020 roku zakończyła się budowa centrum logistycznego FREJA w Szczecinie. Dzięki nowemu obiektowi i połączeniu usług magazynowych oraz transportowych, FREJA ma możliwość świadczenia kompleksowych usług logistycznych. Bez wątpienia inwestycja ta jest efektem rozwoju branży logistycznej w Polsce oraz samym Szczecinie.

Z uwagi na sąsiedztwo Niemiec i łatwy dostęp do pozostałej części Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Szczecin jest optymalną lokalizacją dla działań logistycznych. To także centralny punkt logistyczny w kierunku Skandynawii i brama do Europy Zachodniej. Dzięki nowej lokalizacji możliwe będzie zaoferowanie wydajnych rozwiązań z zakresu dystrybucji towarów. Budowa nowego centrum logistycznego w Szczecinie to dopiero pierwszy krok inwestycyjny w Polsce. Kolejnym jest powiększenie taboru do końca bieżącego roku o 50 ciągników siodłowych – mówi Torben Mortensen, Prezes Zarządu FREJA w Polsce.

Nowe centrum logistyczne FREJA zajmuje powierzchnię 8 hektarów. To nowoczesne hale magazynowe z powierzchnią ponad 10 tys. mkw. dla składowania towarów na paletach, biuro o powierzchni blisko 1 tys. mkw. oraz parking na 250 naczep. Oprócz składowania towarów i obsługi logistycznej, dostępne są także pomieszczenia przeznaczone na odpoczynek dla kierowców. FREJA oferuje swoim klientom, m.in. przeładunek, pakowanie, etykietowanie, przechowywanie oraz inne usługi, obsługiwane przez nowoczesny system WMS.

Tomasz Cegielski, dyrektor zarządzający FREJA Transport & Logistics sp. z o.o. podkreśla: Działania nowego szczecińskiego centrum logistycznego FREJA skoncentrowane są na obsłudze wymiany transportowej pomiędzy Polską, a północną Europą (głównie kraje nordyckie, Niemcy, Holandia). Centrum świadczy kompleksowe usługi łącząc operacje magazynowe z wykorzystaniem transportu. W magazynach typu multicustomer pod jednych dachem obsługujemy projekty wielu Klientów z różnych branż.

Potencjalnymi klientami FREJA w Szczecinie są firmy, które produkcję swoich dóbr opierają o fabryki ulokowane w Europie wschodniej, jak np. Polska, Łotwa, Litwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, a sprzedaż tych dóbr prowadzą na rynek Europy Północnej. Pośród klientów FREJA w Szczecinie zdarzają się również inne warianty lokalizacyjne, np. produkcja w Skandynawii, a odbiorcy w Europie zachodniej, co sytuuje Szczecin jako hub dla przepływu towarów.

Lokalizacja Szczecina jest unikatowa dla branży e-commerce oraz logistyki kontraktowej pod wieloma względami. Przede wszystkim umożliwia dogodną i efektywną obsługę rynku niemieckiego oraz skandynawskiego. O tym, że cieszy się popularnością w branży e-commerce, świadczy fakt, że niemal 40% powierzchni magazynowej w regionie stanowią dwa duże obiekty typu BTS, których najemcami są Zalando i Amazon – komentuje Igor Roguski, BNP Paribas Real Estate.

Wymienione przepływy pozycjonują Szczecin, jako punkt o istotnej roli w europejskiej logistyce. Szczecin wyróżnia się wyjątkową lokalizacją na skrzyżowaniu szlaków wszystkich rodzajów transportu oraz łatwym dostępem do rynków zbytu i zaopatrzenia w Polsce, Europie i na świecie. Strategiczna lokalizacja, dostępność powierzchni magazynowych oraz jakościowych pracowników, czynią miasto niezwykle atrakcyjnym miejscem do lokowania i rozwoju firm z branży logistycznej.

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 6/2020 (grudzień – styczeń) “Logistics Manager”. Więcej o czasopiśmie TUTAJ