Magazyn

LPR Polska wzmacnia gospodarkę okrężną

12 lutego 2021

Dwadzieścia procent mniej emisji CO2 na każdy obieg w 2025 roku. Taki właśnie cel stawia sobie LPR Polska, dostawca usług wynajmu palet w całej Europie. Wpisuje się to w tradycję tej organizacji poolingowej, która dzięki paletom wielokrotnego użytku już od ponad 25 lat przyczynia się do wzmacniania gospodarki okrężnej.

Gospodarka okrężna stanowi rozwiązanie dla globalnych wyzwań, takich jak niedobory surowców i zmiany klimatyczne. Palety wielokrotnego użytku zapewniają niższą emisję CO2 w łańcuchu produktów szybkozbywalnych. Można korzystać z nich przez wiele lat, a także w 100 proc. nadają się do ponownego przetworzenia.

Rok 2020 okazał się niezwykle nieprzewidywalny i wymagający. Kryzys okazał się szansą na sprawdzenie współpracy i solidarności pomiędzy partnerami pracującymi we wspólnym łańcuchu dostaw. Każdy w tym łańcuchu jest zależny od reszty i wspólna praca była kluczowa w przetrwaniu i kontynuacji dobrej pracy w kierunku poprawy środowiska i utrzymania najwyższego poziomu serwisu. Pomimo trudności w planowaniu i przewidywaniu, LPR wciąż rozwija się na tym polu. Ambitny cel zmniejszenia o dwadzieścia procent emisji CO2 w 2025 roku względem 2017 r. jest tego potwierdzeniem. W ten sposób LPR przyczynia się do Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs), które sformułowała Organizacja Narodów Zjednoczonych.

W raporcie CSR zatytułowanym „Together towards a circular economy” (Razem w kierunku gospodarki okrężnej) dostępnym na www.lpr.eu, firma określa, w jaki sposób chce osiągnąć ten cel. W pierwszej kolejności operator palet koncentruje się na zwiększaniu zrównoważonego rozwoju w dziedzinie transportu. Poprzez lepsze wykorzystywanie istniejących strumieni, obniżona zostaje liczba kilometrów. Odbywa się to w ścisłej współpracy z detalistami i producentami w branży FMCG.

LPR nie działa w pojedynkę na polu wzmocnienia gospodarki okrężnej. Operator ściśle współpracuje z partnerami z łańcucha produktów szybkozbywalnych, dla których zrównoważony rozwój jest również ważnym elementem działalności. Przykładem mogą być polscy producenci, którzy wytwarzają drewniane palety z certyfikatem PEFC na potrzeby LPR. Wspólnie z sieciami sklepów w Polsce, Belgii, Francji czy Hiszpanii, firma LPR stara się zmniejszać liczbę kilometrów przebywanych na potrzeby transportu, tworząc optymalizacje tras i ładunków. Pracownicy, dostawcy i klienci w całej Europie pracują więc wspólnie nad rozwojem wydajnego, zrównoważonego i okrężnego łańcucha dostaw.

Firma LPR przyczynia się na wiele sposobów do realizacji tych ambitnych celów. W 2010 roku LPR była pierwszą firmą pooli paletowych, która uzyskała certyfikat PEFCTM – znak jakości dla zrównoważonego zarządzania gospodarką leśną. Przedsiębiorstwo zachęca również producentów palet i tartaki do uzyskania tej certyfikacji. W 2010 roku udział drewna z certyfikatem PEFCTM wynosił 22 proc., a w 2017 roku wzrósł do 74 proc. Celem jest to, aby w roku 2025 używać 100 proc. drewna z certyfikatem PEFCTM.

LPR podpisał również porozumienie na ponowne zalesianie co roku piętnastu hektarów, wspólnie ze stowarzyszeniem „Plantons pour l’avenir” we Francji. Trzy lata z rzędu EcoVadis, międzynarodowa platforma zrównoważonego rozwoju, doceniała LPR złotym medalem za jej starania, a w 2020 – medalem platynowym.

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 6/2020 (grudzień – styczeń) „Logistics Manager”. Więcej o czasopiśmie TUTAJ