Logistic and Warehouse Trends

Konferencja odbywa się jutro!
Hotel Novotel Łódź Centrum, 17 września 2019 r.

Wydarzenie dedykowane kierownikom, dyrektorom i koordynatorom działów logistyki wewnętrznej, zespołom gospodarki materiałowej i magazynowej, działom przygotowań produkcji, menedżerom/specjalistom ds. łańcucha dostaw, transportu.
lorem ipsum

Pozostałe konferencje

E-Commerce & New Retail Era

Konferencja odbywa się za 71 dni.
Poznań, 26 listopada 2019 r.