AutoID Polska

Od ponad 20 lat dostarczamy rozwiązania oparte o automatyczną identyfikację przedmiotów, zdarzeń i osób, którą realizujemy przy wykorzystaniu najnowocześniejszych światowych technologii (kody kreskowe, biometria, RFID) oraz własnych rozwiązań informatycznych stworzonych w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb naszych klientów. Obecnie rozwijamy nasze rozwiązania w zakresie produkcji (system UNIS MES) i logistyki magazynowej (system UNIS WMS) o elementy i zagadnienia związane z rzeczywistością rozszerzoną (Augmented Reality)  oraz  wirtualną (Virtual Reality) – wspomaganie realizacji procesów produkcyjnych i magazynowych.