FlexSim InterMarium

FlexSim InterMarium – najnowocześniejsze narzędzie do modelowania i symulacji procesów logistycznych, produkcyjnych, magazynowych. Cyfrowa reprezentacja procesu (tzw. digital twin) i dynamiczna symulacja, pozwalają na testowanie i wybór najlepszych rozwiązań minimalizując tym samym ryzyko inwestycji. To doskonałe narzędzie dla nowoczesnych przedsiębiorstw, zwłaszcza w dobie Industry 4.0. Podczas konferencji Logistics Manager Meeting w Katowicach, na naszym stoisku pokażemy modele symulacyjne procesów logistycznych w różnych branżach przemysłu. Zaprezentujemy potencjał optymalizacyjny oprogramowania FlexSim, a także udostępnimy wirtualną rzeczywistość z wykorzystaniem okularów Virtual Reality. Będziesz miał możliwość porozmawiać z ekspertami w dziedzinie symulacji i poznać najlepsze praktyki optymalizacji procesów.