Lean Q Team

LeanQ team to firma doradczo-wdrożeniowa, jeden z krajowych liderów w dziedzinie Lean Management, która od 2003 roku wspiera firmy produkcyjne, usługowe i logistyczne w budowaniu kultury ciągłego doskonalenia Kaizen i kompleksowym wsparciu projektów doskonałości operacyjnej. Doskonałość operacyjna to ciągły rozwój świadomości, wiedzy i umiejętności zespołu, w zgodzie z wartościami, z jakimi identyfikuje się przedsiębiorstwo. Zespołu potrafiącego rozpoznawać zmieniające się potrzeby klientów i podejmować wyzwania w celu ich wypełniania, a także integrować procesy we wspólnym osiąganiu celów, przy jednoczesnej minimalizacji strat hamujących rozwój firmy.