Logisystem

LOGISYSTEM jest firmą inżynieryjną zajmującą się integracją systemów w zakresie automatyki dla magazynowania i logistyki. Projektujemy i realizujemy kompleksowe systemy automatyki magazynowej. Zakres naszej oferty produktowej obejmuje systemy przenośników (rolkowe, taśmowe), automatyczne systemy składowania (układnice, miniload, shuttle), sortery o wysokich wydajnościach (cross-belt, push-tray, tilt-tray, hybrydowe), systemy przywoławcze (pick-by-light, pick-by-voice) oraz szereg urządzeń peryferyjnych (wagi, stacje etykietowania i pakowania, stacje kubaturująco-skanujące). Kierujemy się ideą, aby zastosowane rozwiązania były optymalne i jednocześnie spełniały wymagania naszych Klientów, a ich kompleksowe zastosowanie przekładało się na wzrost wydajności oraz efektywność procesu.