Mariusz Stasiak

Prezes Zarządu Emapa

Od 2002 roku związany z Emapa S.A. kreując kierunki jej rozwoju. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, w wyniku których powstały kluczowe produkty i usługi powiększające portfolio Spółki Emapa. Wśród nich znajdują się rozwiązania umożliwiające wyliczanie tras i kosztów dla pojazdów ciężarowych, oprogramowanie do nawigacji,  system utrudnień online Traffic, czy analizy geomarketingowe. Zbudował zespół badawczo rozwojowy zajmujący się rozwojem nowoczesnych algorytmów optymalizacyjnych. Efektem prac zespołu jest stworzenie jednej z najlepszych i najbardziej uniwersalnych technologii do optymalizacji problemów transportowych co zostało potwierdzone pobiciem ponad 100 rekordów instytutu Gehringa i Hombergera. Nadzorował największe wdrożenia technologii Emapy u klientów, dla m.in. Castoramy, InPost, Naviexpert, Neuca i wielu więcej.