Zamawiam roczną prenumeratę (6 kolejnych egzemplarzy) w wersji:

PAPIEROWEJ: 200 PLN + 5% VAT oraz bezpłatny, roczny dostęp do wersji mobilnejMOBILNEJ: 159 PLN + 23% VAT
PAPIEROWEJ: 200 PLN + 5% VAT oraz bezpłatny, roczny dostęp do wersji mobilnej
MOBILNEJ: 159 PLN + 23% VAT

DANE FIRMY

1-5051-500501-15001501-5000powyżej 5000

DANE UCZESTNIKÓW

Uczestnik nr 1

Uczestnik nr 2

Uczestnik nr 3

<s>Zamawiam roczną prenumeratę z 10% rabatem (224 zł + 5% VAT)</s> dla uczestników wydarzenia Transport Manager Meeting

Jestem dostawcą usług i rozwiązań dla sektora logistyki

Dla dostawców usług i rozwiązań dla sektora produkcji jest płatna – koszt udziału wynosi: 1100 pln netto/os
(mianem dostawców są określane wszystkie firmy, które świadczą płatne usługi lub sprzedają swoje produkty i rozwiązania firmom produkcyjnym).Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i przynależności branżowej Uczestników.
Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu faktury za uczestnictwo w konferencji, wystawionej po spotkaniu przez organizatora.
Rezygnacje z udziału są przyjmowanie w formie pisemnej (e-mail, fax) nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia spotkania.W przypadku nieodwołania uczestnictwa, firma jest zobowiązana ponieść pełne koszty – dotyczy dostawców usług i rozwiązań dla sektora produkcyjnego.
Do 3 dni przed spotkaniem można podać nazwisko osoby, która pojawi się w zastępstwie za zgłoszoną osobę.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania z jednoczesnym zwrotem kosztów wpłaconych pieniędzy.

Takie same jak powyżejChcę podać inne dane

Wyrażam zgodę na umieszczanie moich danych osobowych w bazie danych firmy Media4Business Sp. z o.o. oraz ich przetwarzanie dla potrzeb wydawniczych i marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych Dz. U. Nr 133, poz. 883) z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem do ich aktualizowania.

Wyrażam także zgodę na otrzymywanie newslettera Transport Manager